Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego – przepisy przejściowe

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Wiedza merytoryczna, którą wykorzystasz, przygotowując się do planowania, realizacji przygotowania do zawodu, egzaminu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  • Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi przepisów prawa oraz wymagań, jakie należy spełnić na stopień nauczyciela dyplomowanego wg. przepisów przejściowych.
  • Materiały do wykorzystania.

Treści

  • Podstawy prawne awansu zawodowego.
  • Powinności w okresie stażu i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  • Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Prowadzący

mgr Mariola Wacławik – absolwentka WSP w Krakowie, filologii rosyjskiej, a także w zakresie filologii polskiej, na UJ ukończyła studia podyplomowe w zakresie historii. Ukończyła liczne kursy, w tym kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki (plastyka, muzyka), kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Specjalistka ds. zatrudnienia i płac. Od 2003 r. ekspertka komisji egzaminacyjnych a także kwalifikacyjnych. Egzaminatorka OKE, animator POP przy egzaminach maturalnych.

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Forma

Zdalna z elementami warsztatu

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego – przepisy przejściowe

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników