Animator czasu wolnego dla dzieci

25 godz. dydaktycznych

Adresat

Osoby prowadzące zajęcia o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym lub eventowym. Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi i seniorami w charakterze opiekunów, instruktorów, trenerów, wychowawców lub animatorów. Organizatorzy wyjazdów integracyjnych lub organizatorzy wypoczynku w hotelach i pensjonatach oraz sanatoriach dla różnych grup odbiorców. Nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz wychowawcy klas wyjeżdżający z młodzieżą na wycieczki i „zielone szkoły”.

Cel

Celem realizacji kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do organizowania różnych form i rodzajów animacji imprez rozrywkowych oraz do ich prowadzenia, w zależności od celu wydarzenia, miejsca jego realizacji, wieku, płci, potrzeb i możliwości uczestników, a także ich oczekiwań.

Prowadzący zajęcia

dr Paweł Ochwat- Doktor nauk o kulturze fizycznej. Adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodyki WF w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wykładowca w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Prezes Stowarzyszenia Instruktorów Narciarstwa Alpejskiego Rekreacji SINAR, trener narciarstwa zjazdowego. Autor publikacji z zakresu dyscypliny i kontroli klasy szkolnej, agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej, agresji elektronicznej, oraz wykorzystania zjawiska humoru w procesie edukacji. Menedżer sportu i specjalista z zakresu organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej. Prowadzi szkolenia praktyczne z zakresu: gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego, kształcenia ruchowego (fizjoterapia) tańców integracyjnych, zabaw i gier ruchowych, żeglarstwa, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej. Prowadzone szkolenia teoretyczne: teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu, teoria i metodyka gimnastyki korekcyjnej, zarządzanie w kulturze fizycznej, specjalizacja menedżerska, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Korzyści

Osoba po ukończeniu kursu zna charakterystykę pracy i zadań animatora wydarzeń rekreacyjnych i rozrywkowych. Funkcje i rodzaje animacji ze względu na cel wydarzenia. Zna prawa i obowiązki animatorów w obiekcie. Funkcje, metody i formy pracy animatora w zależności od celu eventu, miejsca jego realizacji oraz wieku, płci i poziomu sprawności psychoruchowej uczestników. Typy animacji ze względu na miejsce realizacji. Zna uwarunkowania formalne zachowania bezpieczeństwa podczas eventów rekreacyjnych i rozrywkowych.

Posiada umiejętności do bezpiecznego prowadzenia różnych form animacji wymagające umiejętności ruchowych i manualnych. Potrafi dobrać odpowiedni sprzęt, zarówno podstawowy, jak i specjalistyczny, oraz posługiwać się nim podczas realizacji różnych form animacji. Potrafi efektywnie komunikować się z uczestnikami eventu jak również planować, dokumentować zadania animatora wydarzenia rekreacyjnego i/lub rozrywkowego w sposób odpowiedni do celów imprezy, potrzeb, możliwości oraz oczekiwań jej uczestników

Program

 1. Kompetencje i kwalifikacje animatora oraz prowadzącego wydarzenie rekreacyjne i rozrywkowe. Charakterystyka pracy i zadań animatora wydarzeń rekreacyjnych i rozrywkowych. Funkcje i rodzaje animacji ze względu na cel wydarzenia.
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna z jednostką i z grupą.
 3. Zadania i obowiązki animatora w zakresie zachowania bezpieczeństwa. Ubezpieczenie uczestników od NNW, a także od OC obsługi, czyli osób odpowiedzialnych za realizację zadań na imprezie.
 4. Zabawy i gry integracyjne dla osób w różnym wieku
 5. Tańce integracyjne
 6. Animacja dziecięca. Zabawy ze śpiewem
 7. Zabawy i gry z chustą animacyjną
 8. Zabawy i gry z różnymi przyborami nietypowymi – zastosowanie do zabaw przedmiotów powszechnie dostępnych w różnych miejscach
 9. Zabawy i gry terenowe.
 10. Zabawy i gry oraz różne formy animacji w pomieszczeniach o różnej wielkości
 11. Taniec jako forma animacji osób w każdym wieku
 12. Metoda programowego uczenia się ruchu „Just dance”
 13. Animacje i zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
 14. Gry drużynowe
 15. Prowadzenie imprez przy muzyce i ze śpiewem (np. karaoke)
 16. Zaliczenie prowadzenia fragmentu imprezy

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko, nazwa kursu

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Kursy - Animator czasu wolnego dla dzieci

Zajęcia hybrydowe

całość
500 zł 450 zł
3 dni 24-05-2024

Opinie uczestników