Coaching

Sesja coachingowa – wprowadzenie

Zapraszamy do skorzystania z oferty indywidualnych sesji z profesjonalnym coachem. Tematem współpracy może być dowolny, ważny dla Państwa temat z obszaru życia prywatnego (life-coaching) lub zawodowego.

Celem sesji coachingowych jest wzmocnienie/wsparcie uczestników procesu coachingowego w wyznaczeniu swoich własnych celów, uświadamianiu sobie swoich mocnych stron oraz budowanie strategii działania. Sesje służą także rozpoznaniu barier, z którymi należy się zmierzyć w drodze do celu, wypracowaniu nowych sposobów myślenia i działania, ułożeniu i realizacji planu działania.

Sesje odbywają się w przygotowanej specjalnie dla Państwa kameralnej salce do spotkań albo mogą mieć formę zdalną (Skype/telefon). Jest to czas, aby zająć się tym, co aktualnie dla Państwa ważne, doświadczyć coachingu na sobie i zrozumieć, czym jest i jak działa.

Czas z coachem można wykorzystać również na pracę superwizyjną, podczas której będzie można omówić dylematy związane z pracą z klientami coachingowymi lub prowadzeniem rozmów coachingowych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych.

Proces coachingowy ma charakter wysoce zindywidualizowany dlatego trudno jest dokładnie przewidzieć z góry plan poszczególnych sesji. Na pewno będą one prowadzone wg. jednego z popularnych i sprawdzonych modeli prowadzenia sesji w coachingu np. To GROW, CLEAR czy STORM. Ogólnie można jednak przyjąć takie założenia jak poniżej.

Dla osób, które będą chciały kontynuować współpracę z coachem przez dłuższy czas, oferujemy atrakcyjne zniżki.

Coaching – sposób realizacji

Sesja coachingowa wstępna

 • Określenie potrzeb Klienta – ustalenie obszaru do pracy.
 • Postawienie konkretnego i mierzalnego celu.
 • Analiza aktualnej sytuacji Klienta.
 • Szukanie rozwiązań mogących zbliżyć Klienta do realizacji celu.
 • Ustalenie kontraktu, czyli zasad współpracy.
 • Zadania do wykonania między sesjami.

Kolejne sesje coachingowe (zwykle od 1 do 10)

 • Omówienie osiągnięć Klienta od poprzedniej sesji, w tym realizacji pracy własnej.
 • Weryfikacja celu postawionego na sesji wstępnej.
 • Pogłębienie rozumienia bieżącej sytuacji Klienta ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych zasobów oraz napotykanych barier na drodze do celu.
 • Inspirowanie do dalszego poszukiwania rozwiązań prowadzących do realizacji celu.
 • Wsparcie przy niwelowaniu i usuwaniu zidentyfikowanych barier.
 • Zadania do wykonania między sesjami.

Sesja coachingowa podsumowująca

 • Weryfikacja aktualnej sytuacji Klienta i porównanie jej z założonym celem.
 • Omówienie wniosków – wsparcie Klienta w uświadomieniu sobie co zyskał i czego się nauczył w drodze do celu
 • Zamknięcie procesu coachingu lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.

Metody pracy podczas sesji coachingowej

 • Aktywne, empatyczne słuchanie i dawanie przestrzeni dla swobodnych wypowiedzi klienta.
 • Parafrazowanie i podsumowywanie wypowiedzi klienta.
 • Odzwierciedlanie werbalnych i niewerbalnych zachowań klienta.
 • Zadawanie pytań nakierowanych na pogłębienie samoświadomości.
 • Metody wizualizacyjne.
 • Pogłębianie świadomości własnych emocji poprzez skupianie się na nich i ich werbalizację.
 • Praca z przekonaniami.
 • Inne narzędzia coachingowe adekwatne do celów klienta.

Coaching Kraków – cena

info2Cena od osoby: już od 120 zł/sesja 60 minut

Koszty specjalnych usług edukacyjnych każdorazowo uzgadniane są z Zamawiającym.

Inne - Coaching

Zajęcia hybrydowe

sesja
120 zł

Opinie uczestników