Edukacja dla Nauczycieli

Rozwiń z nami swoją wiedzę i umiejętności!

Oferta Edukacyjna dla Nauczycieli

 

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to miejsce spotkań ludzi z pasją. To właśnie dzięki pasji i zaangażowaniu nasze szkolenia, kursy i studia cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Jako placówka szkoleniowa już od 2008 roku dbamy o rozwój polskiej edukacji, zapewniając pracownikom oświaty nabywanie dodatkowych kwalifikacji oraz podnoszenie swoich kompetencji.
Dbając o zapewnienie jak najwyższego stopnia satysfakcji naszych słuchaczy, naszą ofertę edukacyjną przygotowujemy, uwzględniając trzy podstawowe składowe.

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa – co roku uwzględniamy wyznaczone przez Ministra Edukacji i Nauki priorytety oraz wyznaczamy obszary, w których szczególnie pragniemy wspierać szkoły w ich wdrażaniu i realizacji.
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli – którą prowadzimy w oparciu o długotrwale wypracowywane i sprawdzone narzędzia, m.in. badania środowiskowe, ankiety, wywiady, a także indywidualnie zgłaszane potrzeby uczestników.
 • Analiza rynku, otoczenia i najnowszych trendów w edukacji stanowi podstawę do budowania naszej strategii rozwojowej oraz wyznaczania celów merytorycznych i jakościowych na kolejne lata.

Kompleksowa i Nowoczesna Edukacja dla Nauczycieli

Stawiamy na kompleksowość usług edukacyjnych, dzięki czemu w naszej ofercie każdy znajdzie właściwą dla siebie ścieżkę rozwoju. Stawiamy na różnorodność form edukacji – prowadzimy zajęcia w formie stacjonarnej, zajęcia online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MsTeams, Zoom, ClickMeeting Webex, jak również w formie hybrydowej. Wykorzystujemy elementy e-learningu i blended learningu.
Studia, szkolenia i kursy – rekrutacja w KIRE trwa!
Oferujemy szeroki wachlarz autorskich form doskonalenia nauczycieli. Wśród nich znajdują się między innymi szkolenia indywidualne, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, kursy doskonalenia zawodowego, kursy e-learningowe i blended learningowe, usługi doradztwa zawodowego, poradnictwa metodycznego i coachingu.
Jako akredytowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty placówka doskonalenia nauczycieli organizujemy również kursy kwalifikacyjne i kursy nadające uprawnienia zgodne z programami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Aby zapewnić Państwu łatwy dostęp do wszystkich możliwych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, nawiązaliśmy partnerską współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji studiów podyplomowych.
Nasza oferta edukacyjna jest rozbudowana w ten sposób, aby skupiać wszystkie najbardziej pożądane ścieżki rozwoju dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i doradców zawodowych. Co dokładnie możemy zaoferować kadrze nauczycielskiej?

Studia podyplomowe

Kształcenie na studiach podyplomowych jest zawsze dobrym sposobem na rozwój i poszerzenie swoich kwalifikacji. Oferta edukacyjna KIRE w zakresie studiów podyplomowych jest rozbudowana i różnorodna – współpracujemy z wieloma uczelniami, które proponują kierunki przeznaczone dla każdego nauczyciela pragnącego nabyć dodatkowe kwalifikacje oraz chcącego rozwijać swoje kompetencje w poszczególnych dziedzinach.

Kursy

Kolejną propozycją Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji są kursy, dzięki którym każdy nauczyciel może zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, uzyskać uznawane przez MEiN certyfikaty oraz doskonalić własny warsztat pracy pod kątem merytorycznym i metodycznym.
Nasza oferta edukacyjna obejmuje m.in.:

 • Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli – m.in. Zarządzanie oświatą, Wychowanie do życia w rodzinie
 • Kursy nadające uprawnienia – m.in. Kierownik wypoczynku, Kierownik wycieczek i imprez szkolnych, Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, Przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Kursy językowe przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego TELC,
 • Kursy obsługi komputera przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego ECDL,
 • Kursy doskonalenia zawodowego – m.in. Rytmika, Szachy w edukacji
 • Kursy e-learningowe – m.in. Coaching w edukacji, Genialne nauczanie z aplikacją Genially, Narzędzia TIK w edukacji, Kompetencje cyfrowe nauczyciela

Promujemy ideę uczenia się przez całe życie. Dlatego stale poszerzamy naszą ofertę kursów o nowe obszary tematyczne, aby każdego dnia inspirować pracowników oświaty do samodoskonalenia.

Szkolenia dla Nauczycieli, pedagogów i kadry kierowniczej

Nasza oferta edukacyjna obejmuje zarówno szkolenia dla nauczycieli zapisujących się indywidualnie, jak i szkolenia Rad Pedagogicznych. Organizujemy zajęcia stacjonarne w Krakowie, a także w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie całej Polski oraz szkolenia online. W KIRE proponujemy olbrzymi wybór szkoleń w siedmiu działach tematycznych:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Podnoszenie jakości i efektów kształcenia
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole
 • Rozwój osobisty nauczyciela
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej
 • Szkolenia przedmiotowe
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Wszystkie tematy szkoleń zostały opracowane w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, diagnozę potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół oraz analizę rynku, otoczenia i najnowszych trendów w edukacji.

Konsultacje indywidualne i coaching

Dla osób poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań w określonych obszarach edukacji przygotowaliśmy ofertę konsultacji indywidualnych i coachingu. Dzięki partnerskiemu podejściu możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również długofalowe. Każdy może liczyć na wsparcie naszego zespołu specjalistów (m.in. ekspertów, doradców metodycznych i zawodowych, edukatorów, coachów i mentorów).

Certyfikaty

Dla osób posiadających odpowiedni poziom właściwych kompetencji proponujemy możliwość weryfikacji poprzez uzyskanie odpowiednich certyfikatów.
Nasza placówka posiada UPRAWNIENIA DO CERTYFIKOWANIA KWALIFIKACJI RYNKOWEJ PROWADZENIE TERAPII ŚRODOWISKOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – decyzja MINISTRA ZDROWIA nr RKK.8051.1.2021. Uczestnik, który zakończył proces walidacji pozytywnie, otrzymuje certyfikat zgodnie z wymogami zwartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
KIRE posiada certyfikowane LABORATORIUM MOBILNE ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy ECDL oraz ma uprawnienia do nadawania EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL).
W KIRE można uzyskać CERTYFIKAT TERAPEUTY OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU potwierdzający uprawnienia terapeuty zaburzeń ze spektrum autyzmu, który dysponuje niezbędną wiedzą i umiejętnościami do podejmowania działań wspierających rozwój dziecka w tym zakresie i propagowania wiedzy na temat autyzmu.
Organizujemy egzaminy, po których można uzyskać CERTYFIKAT TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia diagnozy oraz terapii z zakresu integracji sensorycznej oraz dysponowanie niezbędną wiedzą i umiejętnościami do podejmowania działań wspierających rozwój dziecka w tym zakresie i propagowania wiedzy na temat IS.

Międzynarodowe Egzaminy Językowe TELC

Dla osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość języka obcego, organizujemy we współpracy z telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem międzynarodowe egzaminy językowe The European Language Certificates (telc). Uzyskany w KIRE CERTYFIKAT TELC jest oficjalnie uznawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako dokument zwalniający z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego, w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służb cywilnych oraz honorowane przez pracodawców jak i uczelnie wyższe w kraju i za granicą. Egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawane w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.