Kursy

dwa weekendy

1200 zł

za całość
Kraków Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia: 18-05-2024 18-05-2024

Rytmika

40 godz. dydaktycznych

dwa weekendy 1200 zł za całość

2800 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 24-05-2024 24-05-2024

Grupa Balinta

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

2800 zł
jeden dzień

230 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 25-05-2024 25-05-2024

Kierownik wycieczek i imprez szkolnych

jeden dzień 230 zł

2500 zł

Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 07-06-2024 07-06-2024

Praca z genogramem

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

2500 zł
jeden dzień

250 zł

Kraków, ul. Zakątek Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia: 08-06-2024 08-06-2024

Kierownik wypoczynku

10 godz. dydaktycznych

jeden dzień 250 zł
3 dni

500 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 14-06-2024 14-06-2024

Animator czasu wolnego dla dzieci

25 godz. dydaktycznych

3 dni 500 zł 450 zł całość
10 miesięcy

1650 zł

za całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Zarządzanie oświatą

210 godz. dydaktycznych

10 miesięcy 1650 zł za całość
trzy dni

800 zł

za całość
Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia:

Przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 godz. dydaktycznych

trzy dni 800 zł za całość
dwie soboty

600 zł

za całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

16 godz. online i 9 godz. e-learning

dwie soboty 600 zł za całość

450 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Trening umiejętności społecznych (TUS)

8 godzin dydaktycznych

450 zł

650 zł

za całość
Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia:

e-Citizen

48 godz. dydaktycznych

650 zł za całość

750 zł

za całość
Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia:

ECDL Base

64 godz. dydaktyczne

750 zł za całość

200 zł

za moduł
Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia:

ECDL Profile

200 zł za moduł

1250 zł

za całość
Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia:

ECDL Standard

112 godz. dydaktycznych

1250 zł za całość

150 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Genialne nauczanie z aplikacją genially

5 godz. dydaktycznych

150 zł

150 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Kompetencje cyfrowe nauczyciela – wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczej

5 godz. dydaktycznych

150 zł

150 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Narzędzia TIK do przygotowania wizualnych materiałów dydaktycznych

5 godz. dydaktycznych

150 zł

150 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Odwróć lekcję – zaplanuj zdalną pracę z uczniami

5 godz. dydaktycznych

150 zł

150 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji (pakiet podstawowy)

25 godz. dydaktycznych

150 zł

900 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji (pakiet zaawansowany)

35 godz. dydaktycznych

900 zł

Kursy dla nauczycieli 

Krakowski Instytutu Rozwoju Edukacji posiada zróżnicowaną ofertę autorskich kursów zawodowych dla nauczycieli  oraz kursów prowadzonych w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Organizujemy  kursy umożliwiające czynnym zawodowo nauczycielom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.  W oparciu o systematycznie prowadzoną pogłębioną diagnozę, staramy się również odpowiadać na bieżące potrzeby i zapytania naszych słuchaczy. Na tej podstawie przygotowaliśmy kursy przygotowujące do uzyskania uznawanych przez MEiN certyfikatów oraz kursy doskonalenia zawodowego, w ramach których uczestnicy mają możliwość rozwoju własnego warsztatu pracy pod kątem merytorycznym i metodycznym. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli 
 • Kursy nadające uprawnienia 
 • Kursy językowe przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego TELC
 • Kursy obsługi komputera przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego ECDL
 • Kursy doskonalenia zawodowego 
 • Kursy e-learningowe 

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Jako akredytowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty placówka doskonalenia nauczycieli KIRE posiada uprawnienia do realizowania kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Obok studiów podyplomowych jest to najczęściej wybierana przez nauczycieli ścieżka poszerzenia swoich kwalifikacji. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych otrzymują uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami ramowego planu kursu i programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wszystkie kursy kwalifikacyjne odbywają się na podstawie zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad ich realizacją.  

W naszej ofercie kursów kwalifikacyjnych znajdziecie Państwo:

 • zarządzanie oświatą (210 godz.) – kurs nadaje uprawnia do ubiegania się o stanowisko dyrektora w przedszkolach, szkołach wszystkich typów oraz placówkach oświatowych
 • wychowanie do życia w rodzinie (300 godz. – w tym 60 godz. praktyki pedagogicznej) – kurs nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej.

Kursy nadające uprawnienia 

Inną, krótszą formą nabywania nowych uprawnień są kursy nadające uprawnienia. Aktualnie prowadzimy rekrutację na:

 • Kurs kierownika wypoczynku – nadający uprawnienia do ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii, zimowisk, półkolonii
 • Kurs kierownika wycieczek i imprez szkolnych – nadający uprawnienia do ubiegania się o stanowisko kierownika wycieczek i imprez 
 • Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – nadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Kursy obsługi komputera przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Generacja multitasking (inaczej „generacja @”), czyli pokolenie, które wiedzę zdobywa za pomocą komputerów, tabletów i smartfonów stanowi dziś znaczną większość uczniów. Coraz więcej procesów edukacyjnych odbywa się w sferze cyfrowej i wirtualnej. Mając świadomość zagrożeń, ale i szans, jakie stwarza rewolucja informacyjna, kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aby wzmocnić kompetencje informatyczne nauczycieli przygotowaliśmy certyfikowane kursy ECDL z obsługi komputera na różnym poziomie zaawansowania. 

 • E-Citizen 
 • ECDL Base
 • ECDL Profile
 • ECDL Standard

Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również kursy doskonalenia zawodowego, realizowane w formie stacjonarnej, takie jak:

 • Rytmika
 • Szachy w edukacji
 • Robotyka w szkole
 • Diagnoza i terapia ręki u dzieci – I stopień 
 • Diagnoza i terapia ręki u dzieci – II stopień

oraz kursy e-learningowe:

 • Coaching w edukacji
 • Genialne nauczanie z aplikacją Genially
 • Narzędzia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w edukacji
 • Kompetencje cyfrowe nauczyciela 
 • Odwróć lekcję – zaplanuj zdalną pracę z uczniami

Dlaczego warto zapisać się na kursy zawodowe dla nauczycieli w KIRE?

Istnieje wiele wymiernych korzyści. Dzięki nam m.in.: podniosą Państwo kompetencje i zdobędą nowe kwalifikacje, rozwiną merytoryczną wiedzę i metodyczne umiejętności do tworzenia ciekawszych ćwiczeń i lekcji, udoskonalą warsztat pracy, zyskają energię do działania i inspirację do tworzenia własnych scenariuszy i konspektów lekcji. U nas każdy zaprzyjaźni się również z nowoczesnymi technologiami, dzięki czemu uatrakcyjni swoje lekcje – zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej (online). 

Zadbaliśmy aby nasza oferta kursów była różnorodna. Dlatego prowadzimy kursy dla nauczycieli przedszkolnych, psychologów, pedagogów oraz nauczycieli przedmiotowych. 

W jakiej formie organizowane są kursy w KIRE?

Nasza oferta obejmuje zarówno zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, jak i zdalnej i jest systematycznie wzbogacana i modyfikowana zgodnie z Państwa potrzebami oraz zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego i bieżącymi trendami w edukacji.  

Kursy w KIRE – Rekrutacja trwa!

W Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji rekrutacja na wszystkie kursy (kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnieninia, kursy doskonalące, kursy językowe, kursy obsługi komputera, kursy e-learnigowe) trwa przez cały rok. Aktualne terminy znajdują się na stronie poszczególnych kursów. Informacja o pierwszych zajęciach zostanie przesłana drogą mailową do osób, które wypełniły formularz zgłoszeniowy. Zajęcia stacjonarne odbywają się w trybie weekendowym w centrum Krakowa. Wybrane warsztaty i zajęcia praktyczne realizowane są w tygodniu w specjalistycznych placówkach i ośrodkach. Niektóre zajęcia odbywają się także w formie zdalnej.