Kierownik wycieczek i imprez szkolnych

Adresat

Kurs kierownika wycieczek i imprez szkolnych Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kurs daje uprawnienia do ubiegania się o stanowisko kierownika wycieczek i imprez szkolnych. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie ukończenia kursu  do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i imprez szkolnych zgodnie z wymogami MEN.

Prowadzący zajęcia

Kurs kierownika wycieczek i imprez szkolnych prowadzą doświadczeni wychowawcy i nauczyciele, którzy od wielu lat organizują wycieczki i imprezy szkolne. Podczas zajęć stawiamy w dużym stopniu na praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kurs kierownika wycieczek i imprez szkolnych – program

Nabycie przez uczestników  wiedzy i umiejętności merytorycznych niezbędnych do organizowania wycieczek i imprez szkolnych. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników, doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa kursu

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Kursy - Kierownik wycieczek i imprez szkolnych

Zajęcia online


230 zł
jeden dzień 25-05-2024

Opinie uczestników