e-Citizen

48 godz. dydaktycznych

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Adresat

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem. Kurs skierowany jest do osób, które chciałyby sprawnie korzystać z internetu, bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. Przed przystąpieniem do kursu pożądana jest umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą.

Cele

e-Citizen pozwala zapoznać się z obsługą komputera na poziomie pozwalającym na przechowywanie i odnajdowanie informacji oraz nawiązanie połączenia z internetem.

Kurs został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom w maksymalnym wykorzystaniu internetu – tematyka dotyczy m.in.: załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem internetu.

Program

Blok 1. Umiejętności podstawowe – umożliwia sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się internetem. Kandydat znając sprzęt i oprogramowanie będzie zdolny do przetwarzania plików oraz folderów, a także bedzie umiał pracować z ikonami i oknami na ekranie komputerowym. Kandydat będzie umiał także tworzyć proste dokumenty, przeglądać strony internetowe i posługiwać się pocztą elektroniczną.

Kategorie:

  • Komputer
  • Pliki i foldery
  • Proste programy
  • Podstawy internetu
  • Podstawy poczty elektronicznej

Blok 2. Wyszukiwanie informacji – stanowi podstawę do testu praktyczego sprawdzającego wiedzę teoretyczną i umiejętności z tej dziedziny. Kandydat będzie zdolny do wyszukiwania informacji z szerokiego zakresu źródeł internetowych, używając przeglądania i kluczowych technik wyszukiwania oraz będzie umiał zachować informację w użytecznym dla niego formacie. Kandydat doceni także niektóre z zagadnień i ryzyka powiązane z internetem, t.j. wiarygodność informacji, bezpieczny dostęp, czy wirusy lub spam oraz będzie mógł podjąć stosowne środki ostrożności.

Kategorie:

  • Wyszukiwanie
  • Środki ostrożności
  • Informacje: Dostęp – Użycie

Blok 3. e-Uczestnictwo – stanowi podstawę do testu praktycznego z umiejętnością wykorzystania świata wirtualnego jako elementu niezbędnego, by kandydat stał się e-Obywatelem. Kandydat zostanie wprowadzony do świata zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich podróży oświatowo-szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu. Będzie zdolny bez problemów realizować codzienne zadania, t.j. kupowanie książek, płacenie rachunków, bankowość on-line czy dokonywanie rezerwacji turystycznych.

Kategorie:

  • Serwisy on-line
  • Uczestnictwo (Dostęp-Interakcja-Wykorzystanie)

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - e-Citizen

Zajęcia stacjonarne

za całość
650 zł

Opinie uczestników