Narzędzia TIK do przygotowania wizualnych materiałów dydaktycznych

5 godz. dydaktycznych

Realizuj w dogodnym czasie. Przejdź do kursu na platformie Moodle. Dane dostępowe zostaną przesłane drogą elektroniczną po uiszczeniu płatności.

Adresat

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą znali dostępne narzędzia TIK i nabędą umiejętności ich zastosowania w procesie nauczania.

Treści

  • Weryfikacja tematów dydaktycznych do przedstawiania w formie obrazu, dźwięku i filmów instruktażowych
  • Dobór narzędzi do tworzenia kompozycji treści w formie infografiki
  • Przegląd narzędzi do rejestracji dźwięku i wideo
  • Tworzenie atrakcyjnych animacji i prezentacji
  • Udostępnianie materiałów dydaktycznych w chmurze
  • Wykorzystanie narzędzi TIK w realizacji zadań sprawdzających wiedzę ucznia

Prowadzący

Magdalena Kubalka-Pluta – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Informatyki, metodyk zdalnego nauczania, trenerka Młodzieżowej e- Akademii Nauk Matematyczno –Przyrodniczych w Krakowie, trenerka i egzaminator kursów ECDL oraz e- Nauczyciel, edukator, instruktor informatyki. Nauczyciel informatyki, administrator sieci komputerowych, trener i moderator kursów e-learningowych w ramach programów: Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z informatyki w zakresie języków programowania, tworzenia stron internetowych oraz metodyki nauczania informatyki. Posiada uprawnienia do nauczania gry w szachy.

Forma

Kurs e-learningowy.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - Narzędzia TIK do przygotowania wizualnych materiałów dydaktycznych

Zajęcia online


150 zł

Opinie uczestników