Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

16 godz. online i 9 godz. e-learning

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy szkolnej, animatorzy zabaw oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Cel

Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych opartych na nowej podstawie programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej z elementami gry w szachy.

Kurs szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – program

Kurs kładzie nacisk na wprowadzenie elementów gry w szachy poprzez stosowanie sprawdzonych form i technik metodycznych. Warsztaty ukierunkowane są na poznanie zasad gry przez zabawę. W trakcie kursu ważne jest zarówno nabycie przez nauczyciela umiejętności gry w szachy jak i zapoznanie się z ciekawymi i atrakcyjnymi metodami pracy z uczniem młodszym.

Ramowy plan kursu:

  • Zapoznanie z zasadami gry w szachy i podstawowymi pojęciami szachowymi
  • Poznanie metodyki nauczania szachów
  • Zapoznanie z zabawami szachowymi oraz ich korelację z pozostałymi edukacjami (matematyczną, plastyczną, muzyczną)
  • Poznanie ciekawych zadań szachowych kształtujących logiczne myślenie
  • Wykorzystanie tabletów w nauczaniu gry w szachy
  • Zapoznanie z elementami organizacji szklonych turniejów szachowych

Korzyści

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych opartych na sprawdzonych programach nauki gry w szachy, gotowy do pracy i wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa kursu

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Kursy - Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Zajęcia online

za całość
600 zł
dwie soboty

Opinie uczestników