Kompetencje cyfrowe nauczyciela – wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczej

5 godz. dydaktycznych

Realizuj w dogodnym czasie. Przejdź do kursu na platformie Moodle. Dane dostępowe zostaną przesłane drogą elektroniczną po uiszczeniu płatności.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków pedagogicznych, inni zainteresowani tematyką.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą znali dostępne narzędzia TIK i nabędą umiejętności ich zastosowania w procesie nauczania.

Treści

  • Edukacja e-learningowa w „chmurze” – edukacyjne wykorzystanie Dysku Google – poznanie możliwości edytora tekstowego, edytora prezentacji
  • Generowanie kodów QR
  • Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń online oraz gier edukacyjnych w LearningApps
  • Zarządzanie wirtualną klasą (kontami uczniów) i zasobami na platformie LearningApps
  • Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality – AR)- przykładowe aplikacje edukacyjne

Prowadzący

Magdalena Kubalka-Pluta – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Informatyki, metodyk zdalnego nauczania, trenerka Młodzieżowej e- Akademii Nauk Matematyczno –Przyrodniczych w Krakowie, trenerka i egzaminator kursów ECDL oraz e- Nauczyciel, edukator, instruktor informatyki. Nauczyciel informatyki, administrator sieci komputerowych, trener i moderaor kursów e-learningowych w ramach programów: Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z informatyki w zakresie języków programowania, tworzenia stron internetowych oraz metodyki nauczania informatyki. Posiada uprawnienia do nauczania gry w szachy.

Forma

Kurs e-learningowy.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - Kompetencje cyfrowe nauczyciela – wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczej

Zajęcia online


150 zł

Opinie uczestników