Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji (pakiet podstawowy)

25 godz. dydaktycznych

Dla osób, które zapiszą się na przynajmniej jedno szkolenie w prezencie oferujemy bezpłatny dostęp do kursu „Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji (pakiet podstawowy)”

Kurs coachingu – cel

Celem kursu jest zapoznanie coachingu jako popularnej metody wspierania rozwoju osób, w tym uczniów i nauczycieli oraz organizacji.

Po zakończeniu tego kursu:

Będziesz wiedział i rozumiał:

 • co stanowi istotę coachingu jako metody wspierania rozwoju osób i organizacji
 • czym różni się coaching od innych form wspierania rozwoju
 • jakie są najważniejsze rodzaje oraz odmiany coachingu
 • jakie są najważniejsze kompetencje, które powinien posiadać coach
 • jak wyglądają modele GROW, STORM, CLEAR oraz cykl Kolba i jak prowadzić coaching przy ich użyciu
 • na czym polegają “pytania skalujące”, “analiza pola sił”, “techniki wizualizacyjne”
 • jakie zadania domowe ustalać z klientem oraz na jakich zasadach
 • jakie są najważniejsze zasady etyki zawodowej coachów

Zdobędziesz solidne podstawy umiejętności:

 • aktywnego słuchania i patrząc szerzej, “coachingowego sposobu komunikowania się”
 • wzmacniania klienta i budowania z nim “sojuszu coachingowego”
 • zadawania “pytań coachingowych”
 • prowadzenia coachingu w sposób uporządkowany, z wykorzystaniem wybranego modelu lub ich kombinacji
 • stosowania wybranych technik używanych w coachingu: “pytań skalujących”, “analizy pola sił”, “technik wizualizacyjnych”
 • ustalania z klientem zadań domowych do wykonania pomiędzy spotkaniami
 • ustalania z klientem zasad współpracy (kontraktu)

Ponadto będziesz:

 • mieć pozytywne nastawienie do coachingu jako do metody wspierania rozwoju osób i organizacji
 • częściej pomagać innym zadając im pytania i skłaniając ich do refleksji, zamiast dając im rady
 • mocniej utożsamiać się z przekonaniem, że każdy z nas jest w stanie świetnie poradzić sobie sam, jeśli stworzy mu się odpowiednie do tego warunki

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs coachingu adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych coachingiem oraz do osób chcących pracować w charakterze coacha.

Program – Pakiet podstawowy (25 godz. dydaktycznych)

obejmuje pracę uczestnika na platformie e-learningowej. Uczestnik zapoznaje się m.in. z zagadnieniami takimi jak:

 • Czym jest coaching?
 • Kluczowe kompetencje coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowej
 • Wybrane narzędzia pracy coacha oraz rola zadań domowych
 • Kontrakt i zasady prowadzenia sesji
 • Organizacje coachingowe i etyka w pracy coacha

Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu podstawowego uczestnik może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu coachingu. W przypadku osób korzystających z promocji „Kurs za 0 zł” otrzymanie zaświadczenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty 50 zł.

Zapraszamy również na drugą część kursu na poziomie zaawansowanym, która obejmuje:

 • odbycie dwóch 60-minutowych konsultacji online z profesjonalnym coachem
 • przeprowadzenie sesji coachingowej i nagranie (audio/video) lub sporządzenie notatki z jej przebiegu.

W ramach pakietu zaawansowanego uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu coachingu na poziomie zaawansowanym. Pakiet kosztuje 900 zł.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej KIRE (przejdź do kursu), do której uczestnik otrzyma dostęp po zakończeniu procesu rekrutacji, czyli:

 • wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 • opłaceniu kursu (dotyczy pakietu zaawansowanego)

Uczestnik sam decyduje o terminie i ilości realizowanego materiału. Ukończenie wybranego pakietu jest równoznaczne z opanowanie materiału z tego zakresu, wykonaniem ćwiczeń i testów wchodzących w jego skład.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji (pakiet podstawowy)

Zajęcia online


0 zł
PROMOCJA CZASOWA

Opinie uczestników