Praca z genogramem

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Adresat

Psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni zainteresowani pracą systemową w ramach leczenia środowiskowego i/ lub skupieni na pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w formach pomocy i wsparcia.

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • zdobywanie i poszerzanie posiadanej wiedzy dotyczącej funkcjonowania systemów rodzinnych z wykorzystaniem narzędzi terapeutycznych na podstawie analizy własnej historii rodziny
  • rozpoznawanie delegacji rodzinnych, konfliktów lojalnościowych oraz struktury granic systemów rodzinnych
  • opracowanie własnych doświadczeń, przekonań i założeń wpływających na sposób rozumienia sytuacji pacjenta
  • uwrażliwienie na systemowe rozumienie dynamiki relacji
  • spełnienie warunku odbycia szkolenia treningowego, które jest niezbędnym elementem na drodze do uzyskania kwalifikacji “Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”

Treści

Wprowadzenie teoretyczne, doświadczenie pracy na materiale własnym, domknięcie terapeutyczne

Prowadzący

mgr Barbara Wangler – absolwentka studiów magisterskich z nauk o rodzinie i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, oraz Studium Terapii Rodzin i kursu mediacji pojednawczych w rodzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego, Psychotraumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Ponadto stale doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w krótkoterminowych szkoleniach, konferencjach, oraz poddając stałej superwizji swoją pracę psychoterapeutyczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz innych towarzystw psychoterapeutycznych. Szczególnie bliskie jest jej podejście systemowe i psychodynamiczne w psychoterapii. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Forma

Zajęcia warsztatowe

Kursy - Praca z genogramem

Zajęcia hybrydowe


2500 zł

Opinie uczestników