Przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 godz. dydaktycznych

Adresat

Wszyscy nauczyciele zainteresowani poszerzeniem wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z przygotowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kurs daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 r., poz. 1575) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późń. zm.).
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Prowadzący zajęcia

Doświadczeni nauczyciele z uprawnieniami do nauczania pierwszej pomocy, ratownicy medyczni posiadający długoletnie doświadczenie.

Kurs pierwszej pomocy – program

Celem kursu jest nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności niezbędnych do rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych, dzieci i niemowląt oraz podjęcia podstawowych czynności ratowniczych w sytuacji szczególnej. Treści realizowane na kursie zostały opracowane ściśle według zaleceń Ministra Zdrowia.

• Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
• Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
• Wezwanie pomocy
• Zadławienia
• Poszkodowany nieprzytomny
• Zatrucia
• Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• Urazy
• Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa kursu

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Kursy - Przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zajęcia stacjonarne

za całość
800 zł
trzy dni 28-06-2024

Opinie uczestników