Genialne nauczanie z aplikacją genially

5 godz. dydaktycznych

Realizuj w dogodnym czasie. Przejdź do kursu na platformie Moodle. Dane dostępowe zostaną przesłane drogą elektroniczną po uiszczeniu płatności.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci, inni zainteresowani.

Korzyści

 • Stworzysz w genial.ly interaktywne prezentacje, plakaty, escape roomy, gry, itd. Zbierzesz, wykorzystasz zasoby edukacyjne przygotowane na innych stronach. Dzięki przeróżnym interaktywnym funkcjom Genially uczniowie mogą w aktywny sposób brać udział w przygotowanych lekcjach.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie korzystania z TIK w codziennej pracy.

Treści

 • Poznanie interfejsu aplikacji genial.ly
 • Podstawowe narzędzia do tworzenia nowoczesnych zasobów
 • Tworzenie interaktywnej prezentacji:
  – dodawanie animacji i ruchomych elementów
  – dodawanie narracji głosowej
  – zapisywanie, publikowanie i udostępnianie prezentacji
 • Tworzenie interaktywnego obrazu

Prowadzący

Halina Król – edukator, coach, doświadczony metodyk, nauczyciel i egzaminator maturalny informatyki,  trener i egzaminator ECDL, e-Nauczyciel, specjalista w zakresie ICT, multimediów, moderator, mentor kursów e-learningowych, trener i administrator platformy moodle, trener programów Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. Współautorka kompletu testów diagnostycznych dla uczniów zdolnych wszystkich poziomów edukacyjnych – projekt DiAMEnT, wspieranie pracy z uczniem zdolnym – projekt DiAMEnT. Prowadzi zajęcia z zakresu dydaktyki cyfrowej, bezpieczeństwa danych (RODO), innowacji i eksperymentów pedagogicznych, e-learningu.

Forma

Kurs e-learningowy.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - Genialne nauczanie z aplikacją genially

Zajęcia online


150 zł

Opinie uczestników