Kierownik wypoczynku

10 godz. dydaktycznych

Adresat

Dla nauczycieli lub osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Uzyskiwane kwalifikacje

Do ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii, zimowisk, półkolonii. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie ukończenia kursu na kierownika wypoczynku zgodnie z wymogami MEiN.

Prowadzący zajęcia

Kurs kierownika wypoczynku prowadzą nauczyciele – doświadczeni kierownicy kolonii krajowych i zagranicznych.

Program kursu na kierownika wypoczynku

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, doskonalenie umiejętności organizatorskich i metodycznych oraz prowadzenia dokumentacji. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników.

Coaching

Po zakończeniu kursu kierownika wypoczynku zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa kursu

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Kursy - Kierownik wypoczynku

Zajęcia stacjonarne


250 zł
jeden dzień

Opinie uczestników