ECDL Base

64 godz. dydaktyczne

Adresat

Osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje komputerowe, nauczyć się sprawnego korzystania z internetu, poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Cele

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Kurs podzielony jest na moduły odpowiadający modułom egzaminacyjnym ECDL: B1 – Podstawy pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne.

Program modułu B1

Podstawy pracy z komputerem (16 godz.) sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • kluczowych założeń w odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnej, komputerów oraz oprogramowania
 • włączania i wyłączania komputera
 • efektywnej pracy z komputerem przy użyciu ikon oraz okien
 • tworzenia prostych dokumentów oraz ich kopiowania

Treści szczegółowe:

Komputery i sprzęt, oprogramowanie i licencjonowanie, uruchamianie i zamykanie komputera, pulpit, ikony, korzystanie z okien, narzędzia i ustawienia, praca z tekstem, drukowanie, zarządzanie plikami, organizacja plików i folderów, przechowywanie i kompresja, pojęcia związane z siecią, dostęp do sieci, bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem, złośliwe oprogramowanie.

Program modułu B2

Podstawy pracy w sieci (16 godz.) sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przeglądania internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji on-line, i obsługi poczty elektronicznej.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad przeglądania internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci
 • używania przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych
 • efektywnego wyszukiwania informacji w sieci
 • organizacji i przeszukiwania poczty, wysyłanie wiadomości

Treści szczegółowe:

Podstawy przeglądania internetu – podstawowe pojęcia, zabezpieczenie i bezpieczeństwo – szyfrowanie, korzystanie z przeglądarek, narzędzia i ustawienia przeglądarek, zakładki, drukowanie z internetu, wyszukiwanie i wyszukiwanie zaawansowane, krytyczna ocena treści, prawo autorskie i ochrona danych, komunikacja on-line, narzędzia komunikacyjne, korzystanie z poczty elektronicznej.

Program modułu B3

Przetwarzanie tekstów (16 godz.) sprawdza umiejętność używania programu do edycji i wydruku tekstów.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach plików
 • wyboru odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja pomoc
 • tworzenia i edycji niewielkich dokumentów
 • wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków

Treści szczegółowe:

Tworzenie i otwieranie istniejącego dokumentu. Formatowanie tekstu. Formatowanie akapitu. Formatowanie strony (marginesy, nagłówki, stopki). Używanie szablonów i stylów. Drukowanie dokumentu i jego części. Tworzenie i formatowanie tabel. Formatowanie zawartości tabel. Wstawianie i formatowanie obiektów (grafika, obiekty WordArt). Tworzenie list (wypunktowanie, numerowanie). Formatowanie tekstu z wykorzystaniem tabulatorów. Korespondencja seryjna. Wykorzystanie narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki. Współpraca z innymi programami.

Program modułu B4

Arkusze kalkulacyjne (16 godz.) sprawdza znajomość arkuszy kalkulacyjnych oraz umiejętności używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików
 • edycja wierszy i kolumn
 • tworzenie matematycznych i logicznych reguł
 • wyboru oraz formatowania wykresów

Treści szczegółowe:

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi – otwieranie i zapisywanie, wprowadzanie, zaznaczanie danych, edycja, sortowanie danych, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie zawartości komórek, czynności na wierszach i kolumnach, skoroszyty w arkuszu, reguły arytmetyczne, funkcje, liczby, daty, zmienianie zawartości komórek, formatowanie tabeli, tworzenie i edycja wykresów, formatowanie i drukowanie arkusza.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - ECDL Base

Zajęcia stacjonarne

za całość
750 zł

Opinie uczestników