Formularz - studia podyplomowe

  Wypełnienie formularz jest równoznaczne z potwierdzeniem chęci uczestnictwa w studiach podyplomowych KIRE

  Kierunek

  *Nazwa kierunku

  Dane osobowe

  Adres zameldowania

  Adres korespondencyjny (podaj, jeśli jest inny niż zameldowania)

  *Przygotowanie pedagogiczne

  *Nauczyciel czynny zawodowo

  *Ilość rat

  Chcę skorzystać ze zniżki

  *Ukończyłem/am kurs kwalifikacyjny - proszę o zaliczenie zrealizowanych zajęć