Oferta

Wydarzenia

 Poniżej prezentujemy najciekawsze wydarzenia, które miały miejsce na naszych kierunkach studiów i kursów, a także inne ważne dla działalności instytutu wystawy i imprezy okolicznościowe.

Dynamika rozwoju

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to jedna z najszybciej rozwijających się placówek doskonalenia nauczycieli w Małopolsce. Jednym z naszych priorytetów jest systematyczne poszerzanie oferty o nowe formy kształcenia i doskonalenia. Zapewniamy nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, aby nasze zajęcia były przydatne i atrakcyjne.

Nasza kadra

Ponad 600 osób o wysokich kwalifikacjach; m.in. 15 profesorów, 80 doktorów, 12 lekarzy, 21 doktorantów, 120 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, ponad 100 specjalistów i praktyków. 150 osób z kwalifikacjami coacha, trenera, mentora, mediatora, edukatora, andragoga.