Certyfikat terapeuty osób ze spektrum autyzmu

Adresat

Do egzaminu mogą podejść pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi – posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czym jest certyfikat

Certyfikat Terapeuty Osób ze Spektrum Autyzmu jest wydany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu, potwierdza uprawnienia do planowania i prowadzenia terapii (zobacz wzór).

Korzyści:

  • Certyfikowany terapeuta dysponuje niezbędną wiedzą i umiejętnościami do podejmowania działań wspierających rozwój dziecka w tym zakresie i propagowania wiedzy na temat autyzmu. Otrzymuje certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii i wydawania diagnozy
  • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
  • Transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego pracownika
  • Dodatkowe potwierdzenie zdobytych kompetencji przez niezależną, zewnętrzną komisję
  • Dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego.

Przebieg egzaminu

Egzamin trwa godzinę, składa się z pytań testowych bazujących na zagadnieniach studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wynik i certyfikat uczestnicy otrzymują w tym samym dniu.

Termin egzaminu jest ustalany po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

Inne - Certyfikat terapeuty osób ze spektrum autyzmu

Zajęcia stacjonarne


700 zł

Opinie uczestników