fbpx

Zrób bezpłatny test poziomujący (link tutaj) na naszej platformie Moodle:

 • Jeśli nie posiadasz konta, podaj nazwę użytkownika: test-telc-2021 oraz hasło: Test-TELC-2021
 • Jeśli posiadasz już konto zaloguj się i podaj klucz do kursu: Test-TELC-2021

Certyfikaty językowe TELC

Potwierdzenie znajomości języka obcego rozpoznawalnym i uznawanym certyfikatem otwiera wiele dróg, np. do objęcia zawodu nauczyciela, stanowiska urzędnika w instytucji unijnej czy w służbie cywilnej, przewodnika turystycznego bądź pilota wycieczek. Właśnie to wszystko i o wiele więcej dają certyfikaty językowe TELC, wydawane na podstawie międzynarodowych testów. W KIRE organizujemy zarówno sam egzamin językowy, jak i kurs do niego przygotowujący – zapraszamy!

Czym są i jak zdobywa się certyfikaty językowe TELC?

Certyfikaty językowe TELC (The European Language Certificates) to rozpoznawalne i powszechnie uznawane dokumenty potwierdzające znajomość języka, wydawane na podstawie standaryzowanych egzaminów językowych, które opracowuje telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. To ośrodek egzaminacyjny akredytowany przez Radę Europejską. Egzaminy TELC są obecnie przeprowadzane z 10 języków i sprawdzają ich znajomość na różnych poziomach zaawansowania.

Każdy z egzaminów TELC jest przygotowany na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1 i C2.

Co testują egzaminy TELC? I czym odróżniają się od egzaminów Cambridge?

Egzaminy TELC testują kompetencje językowe przede wszystkim w sytuacjach praktycznych. W odróżnieniu od egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE) skupiają się na podstawowych dziedzinach życia i umiejętności komunikacji w sytuacjach codziennych – jak np. rezerwacja lotu bądź pokoju w hotelu, rozmowy prywatne, zawodowe i instytucjonalne czy korzystanie z przestrzeni publicznej i usług albo załatwianie spraw urzędowych. Dzięki temu zyskały opinię nieco łatwiejszych.

Ważniejsze jest natomiast to, że nauka języka obcego do egzaminów TELC ma praktyczniejszy wymiar, dzięki czemu także skuteczniej przygotowuje do posługiwania się nim w życiu codziennym czy zawodowym, ale nie umniejsza to poziomowi kompetencji. A świadczy o tym fakt, że certyfikaty językowe TELC uznają organy i instytucje rządowe i pozarządowe w całej Europie, a nawet poza nią.

Dużą zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest też ich porównywalność, czyli egzamin zdany np. z języka angielskiego B1 jest dokładnie takim samym egzaminem pod względem trudności, jak ten z francuskiego bądź z niemieckiego na tym samym poziomie. Nie różnią się strukturą ani systemem oceniania.

Jakie korzyści dają certyfikaty językowe TELC?

Przede wszystkim po zdaniu egzaminu TELC otrzymujemy nowe szanse zawodowe.

Certyfikaty językowe TELC dają możliwość podjęcia pracy m.in. w zawodzie nauczyciela. Regulują to odpowiednie przepisy prawne (Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: załączniki do rozporządzenia). TELC znajduje się w wykazie certyfikatów wskazanych w wymienionym rozporządzeniu jako potwierdzające kwalifikacje do nauczania języków obcych (dla podstawowej znajomości języka punkty: 1.1 i), 1.2 c), 1.3 c), 1.4 d), 1.5 d), dla zaawansowanej: 2.1 j), 2.2 e), dla biegłej: 3.1 i), 3.2 f)).

Co jeszcze?

 • Powszechna uznawalność. Egzamin certyfikacyjny TELC to takie formalne potwierdzenie znajomości języka – jest uznawany we wszystkich krajach UE. Znacząco zwiększa szansę na znalezienie dobrej pracy za granicą, jest również ceniony i darzony zaufaniem przez pracodawców w Polsce.
 • Zwolnienie z lektoratów i punkty Erasmus. Certyfikaty językowe TELC zwalniają studentów z obowiązku uczęszczania na lektorat i zdania egzaminu końcowego na wielu polskich uczelniach. Przekładają się również na uzyskanie dodatkowych punktów w rekrutacji na programy wymian typu Erasmus. 
 • Ubieganie się o obywatelstwo. W wielu państwach europejskich, w tym w Niemczech czy Szwajcarii, certyfikat językowy TELC traktuje się jako oficjalny dowód kompetencji językowych od ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa. Wiele uczelni europejskich dopuszcza go w ramach egzaminów wstępnych.
 • Praca w instytucjach europejskich. Certyfikat TELC stanowi dokument wystarczający do potwierdzenia kompetencji językowych w procesie ubiegania się o stanowisko urzędnicze w instytucjach unijnych. Egzamin językowy (język angielski) należy jednak zdać na poziomie przynajmniej B2.
 • Służba cywilna i turystyka. W Polsce certyfikat TELC jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, spełniając wymogi nie tylko dla przyszłych nauczycieli, ale też dla urzędników służby cywilnej, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Jak przebiega egzamin TELC?

Na egzaminach TELC są realizowane cztery moduły.

 1. Czytanie – sprawdza umiejętność rozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać.
 2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
 3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich tekstów, np. listu.
 4. Mówienie – część ustna egzaminu TELC jest zdawana w parach i składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Egzamin ustny i pisemny odbywają się w tym samym dniu. Egzaminatorzy TELC to certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich. Test trwa około 160-170 minut, a maksymalnie można uzyskać 300 punktów: 225 z części pisemnej i 75 z ustnej. Wyniki są dostępne po około 4-6 tygodniach. Certyfikaty TELC są ważne bezterminowo.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy bądź inne formy pisemne są oceniane dwustopniowo, przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Część ustną ocenia się już w instytucjach przeprowadzających egzamin takich jak KIRE, a zajmują się tym licencjonowani egzaminatorzy.

Szczegółowy harmonogram egzaminów w systemie TELC przesyłamy indywidualnie po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego TELC?

Podczas przygotowań do egzaminu TELC istotna jest nie tylko sama dobra znajomość języka, ale też oswojenie się z formą testu i zapoznanie z wymaganiami czy systemem oceniania. Dlatego też opracowaliśmy kurs przygotowujący do testu TELC z języka angielskiego, który obejmuje konsultację z egzaminatorami oraz ugruntowanie bądź zdobycie niezbędnych kompetencji. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego testu poziomującego KIRE, który wyznaczy kierunek naszej pracy.

Zrób bezpłatny test poziomujący na naszej platformie Moodle!

 • Jeśli nie masz jeszcze konta, podaj nazwę użytkownika – test-telc-2021 oraz hasło – Test-TELC-2021.

Jeśli masz już konto, zaloguj się i podaj klucz do kursu – Test-TELC-2021.