EGZAMIN TELC – JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM A1

Adresat

Wszyscy chętni do uzyskania uznanego na arenie międzynarodowej oraz przez Ministerstwo Edukacji i Nauki certyfikatu językowego TELC.

Egzaminatorzy

Certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich.

Czym jest TELC

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania (od A1 do C2) ustandaryzowane, spójne i przygotowane zgodnie z uznawaną przez instytucje unijne skalą CEFR (Common European Framework), czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

DLA NAUCZYCIELI

Załącznik do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102):

język angielski:

1. Podstawowa znajomość języka:

l) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2;

2. Zaawansowana znajomość języka:

m) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C1;

3. Biegła znajomość języka:

k) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C2;

 

Korzyści

  • Uznawalność – certyfikat telc jest powszechnie uznawany. Jego zdanie daje możliwość podjęcia pracy, m.in. w zawodzie nauczyciela
  • Zwolnienie z lektoratu – certyfikat telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach
  • Erasmus – dzięki posiadaniu certyfikatu telc możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programów typu Erasmus
  • Służba cywilna – egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z czterech modułów:

  1. Czytanie – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
  3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu
  4. Mówienie – część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Egzamin Ustny i Egzamin Pisemny muszą się odbyć w odstępie 14 dni.

Szczegółowy harmonogram egzaminów przesyłany jest indywidualnie, po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

Bezpłatny test poziomujący

Przekonaj się o swoim poziomie zaawansowania z języka angielskiego. Zrób bezpłatny test poziomujący na naszej platformie Moodle i wybierz właściwy kurs.

  • Jeśli nie posiadasz konta, podaj nazwę użytkownika: test-telc-2021 oraz hasło: Test-TELC-2021
  • Jeśli posiadasz już konto zaloguj się i podaj klucz do kursu: Test-TELC-2021

TELC Certyfikaty językowe - EGZAMIN TELC – JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM A1

Zajęcia stacjonarne

całość
690 zł

Opinie uczestników