Aktywnie i kreatywnie – świetlica przyjazna uczniowi

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele świetlicy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Adresaci szkolenia zdobędą praktyczne informacje dotyczące pracy w świetlicy szkolnej oraz poznają metody pracy z uczniami o różnych potrzebach.

Treści

Zdobycie informacji praktycznych o organizacji pracy w świetlicy szkolnej (cele, plan dnia, propozycje zabaw wspierających rozwój uczniów), dobre praktyki w pracy z dziećmi o różnych potrzebach, rozwijanie kreatywności u uczniów w świetlicy, praktyczne wskazówki wprowadzania dyscypliny w grupie.

Prowadzący

mgr Joanna Legutko-Bąk – ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie. Aktywny  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacyjny, wychowawca. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy z trudną młodzieżą, szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca w świetlicy, świetlicach środowiskowych również jako prowadząca zajęcia dla dzieci oraz rodziców.

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Forma

Szkolenie online

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Aktywnie i kreatywnie – świetlica przyjazna uczniowi

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników