Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przepisy przejściowe

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Wiedza merytoryczna, którą wykorzystasz, przygotowując się do planowania, realizacji przygotowania do zawodu, egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi przepisów prawa oraz wymagań, jakie należy spełnić na stopień nauczyciela mianowanego wg. przepisów przejściowych.
 • Materiały do wykorzystania.

Treści

 • Zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, w tym omówienie zasad dotyczących spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
 • Powinności nauczyciela w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zadania dyrektora oraz rola opiekuna stażu.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz zakończenie stażu.
 • Omówienie wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem.
 • Zasady poprawnego przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania na kolejny stopień awansu.
 • Postępowanie egzaminacyjne oraz kwalifikacyjne wg nowych zasad.
 • Przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu.
 • Procedury i przebieg postępowań

Prowadzący

mgr Mariola Wacławik – absolwentka WSP w Krakowie, filologii rosyjskiej, a także w zakresie filologii polskiej, na UJ ukończyła studia podyplomowe w zakresie historii. Ukończyła liczne kursy, w tym kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki (plastyka, muzyka), kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Specjalistka ds. zatrudnienia i płac. Od 2003 r. ekspertka komisji egzaminacyjnych a także kwalifikacyjnych. Egzaminatorka OKE, animator POP przy egzaminach maturalnych.

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Forma

Zdalna z elementami warsztatu

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przepisy przejściowe

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników