Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

375 godz. – 60 godz. praktyk

Edycja 10

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Do kogo adresowane są studia z bibliotekoznawstwa?

Studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Jeśli celem jest pozyskanie kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej wymagane jest również przygotowanie pedagogiczne.

Co zyskujesz studiując na tym kierunku?

Specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Program studiów opracowano w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Jakie zdobędziesz kwalifikacje?

Absolwenci studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowisk bibliotekarza we wszystkich typach bibliotek i w innych instytucjach związanych z książką. Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

Program

 • Historia książki i bibliotek
 • Organizacja zbiorów bibliotecznych
 • Gromadzenie i opracowanie zbiorów w bibliotece
 • Prawo biblioteczne i autorskie
 • Biblioterapia
 • Podstawy wiedzy o bibliotece
 • Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 • Zintegrowany system biblioteczny
 • Współczesny rynek wydawniczy i księgarski
 • Bibliografia i inne źródła informacji
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Literatura współczesna
 • Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Metodyka pracy z czytelnikiem o różnych potrzebach
 • Internet i multimedia w informacji i edukacji
 • Działalność informacyjna bibliotek
 • Czytelnictwo i animacja kultury
 • Marketing w bibliotece
 • Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce bibliotecznej

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30, co oznacza, że planowane są:

 • zjazdy stacjonarne w salach dydaktycznych w centrum Krakowa w ilości około 5 w całym toku studiów

oraz

 • pozostałe zajęcia w trybie zdalnym na platformie Zoom

Dane dostępowe są przesyłane drogą mailową przeważnie w czwartki.

Regulamin organizacji studiów

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku bibliotekoznawstwo jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 3800 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3600 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3400 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 360 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Bibliotekoznawstwo – ścieżki karier

Studenci, którzy ukończą studia na kierunku bibliotekoznawstwo, zdobędą szerokie przygotowanie zawodowe. Dzięki temu jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • ośrodku informacji naukowej,
 • bibliotece szkolnej.

Bibliotekoznawstwo nauczy Państwa znacznie więcej niż katalogowanie książek w bibliotece. Program studiów nie opiera się wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Oferowana forma studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozwoli Państwu nauczyć się skutecznego zarządzania, a organizacja bibliotek i jej zasoby nie będzie wyzwaniem!

Bibliotekoznawstwo – program kształcenia realizowany przyszłościowo

Praca bibliotekarza to coś więcej niż udostępnianie zbiorów czy praca jako bibliotekarz szkolny. Jeśli szukacie Państwo dziedziny nauki, która nauczy, jak w gąszczu informacji i dokumentów radzić sobie bezstresowo lub interesuje Państwa bibliotekarstwo naukowe, to program naszej uczelni jest dla Państwa idealny.

Studia podyplomowe bibliotekoznawstwo – dlaczego warto?

 • Zajęcia praktyczne w bibliotekach wojewódzkich, szkolnych oraz uniwersyteckich (m.in.: w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Zapoznanie z systemami bibliotecznymi (szczególnie SOWA) oraz katalogowaniem w formacie MARC 21
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji w bazach danych i katalogach centralnych
 • Spotkania z autorami książek oraz udział w prelekcjach
 • Uczestnictwo w Targach Książki w Krakowie
 • Możliwość odbycia praktyk w Centrum Informacji Naukowej

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Bibliotekoznawstwo to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem zachodzących zmian w bibliotekach publicznych oraz bibliotekach innego typu. Zmiany te mają wpływ na funkcjonowanie organizacji, jak również na rozwój procesów informacyjnych. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak:

 • rozwój procesów informacyjnych i kultury informacyjnej,
 • umiejętności tworzenia i wdrażanie systemów informacji naukowej,
 • systemy informacyjno-wyszukiwawcze z wykorzystaniem baz danych,
 • sposoby oceny jakości informacji,
 • zarządzanie ochroną zbiorów w ośrodkach informacji,
 • promocja czytelnictwa z wykorzystaniem umiejętności marketingowych.

Opiekun kierunku

Weronika Tylutki

weronika.tylutki@kire.pl

511 713 487

Studia podyplomowe - Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Zajęcia hybrydowe

za całość
3800 zł
3 semestry 27-04-2024

Opinie uczestników