Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej

Adresat

Do egzaminu mogą podejść pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Integracji sensorycznej. Sprawdź naszą ofertę studiów podyplomowych z integracji sensorycznej 

Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej

Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej jest wydany przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej. Po zdaniu egzaminu usyskuje się uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii z zakresu integracji sensorycznej (zobacz wzór).

Korzyści uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej

  • Otrzymanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia terapii i diagnozy SI
  • Certyfikowany terapeuta dysponuje niezbędną wiedzą i umiejętnościami do podejmowania działań wspierających rozwój dziecka w tym zakresie i propagowania wiedzy na temat IS
  • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
  • Transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego pracownika
  • Dodatkowe potwierdzenie zdobytych kompetencji przez niezależną, zewnętrzną komisję
  • Dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego

Przebieg egzaminu na Terapeutę SI

Egzamin trwa godzinę, składa się z pytań testowych bazujących na zagadnieniach studiów podyplomowych Integracja sensoryczna.

Wynik i certyfikat terapeuty integracji sensorycznej uczestnicy otrzymują w tym samym dniu.

Termin egzaminu jest ustalany po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

Inne - Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej

Zajęcia stacjonarne


700 zł
godz. 10:00 15-06-2024

Opinie uczestników