Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków pedagogicznych, inni zainteresowani tematyką.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania narzędzi interwencji terapeutycznej.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Treści

  • Czym jest depresja i jakie mogą być jej objawy
  • Depresja w rozumieniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej
  • Depresja, a ryzyko zachowań samobójczych oraz jego ocena
  • Psychoedukacja ucznia i jego rodziców na temat depresji
  • Wybrane narzędzia interwencji terapeutycznej
  • Konsultacje psychiatryczne

Prowadzący

dr Krzysztof Gerc – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalizacja psychologia zarządzania. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie. Wieloletni psycholog w Zespole Placówek Oświatowych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie. Zajmuje się naukowo zagadnieniami rozwoju psychicznego osób niepełnosprawnych w biegu ich życia oraz problematyką wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ujawniających deficyty rozwojowe.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Wykład interaktywny, warsztaty w małych grupach, trening terapeutyczny.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników