Dostosowanie wymagań edukacyjnych – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, osoby pracujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

Korzyści z udziału w szkoleniu

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z ukrytych dysfunkcji oraz niepełnosprawności. Poznanie metod oraz formy pracy wykorzystywane w pracy z uczniem mającym trudności edukacyjne wynikające z dysfunkcji oraz niepełnosprawności.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Treści

  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych – podstawy prawne
  • Zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych
    • Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych
    • Dostosowanie wymagań edukacyjnych a wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie
  • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładzie uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią; uczniów poniżej normy intelektualnej

Prowadzący

mgr Anna Przetocka – Oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Mini wykład, praca metodami warsztatowymi-aktywnymi

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Dostosowanie wymagań edukacyjnych – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników