Dziecko z deficytem uwagi w przedszkolu i w szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Wychowawcy i opiekunowie, nauczyciele, rodzice oraz wszyscy zainteresowani

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • przedstawienie specyfiki zaburzenia uwagi u dzieci
 • ocena wpływu zaburzeń koncentracji uwagi na edukację dziecka
 • umiejętność rozpoznawania zespół zaburzeń uwagi u dziecka
 • edukacja, terapia i wychowanie dziecka z zespołem zaburzeń uwagi

Treści

 • Istota zespołu ADD:
  – Symptomy zespołu zaburzeń uwagi
   Formy leczenia terapii zespołu zaburzeń uwagi
 •  Metodyka pracy, terapii i nauczania dziecka z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Przykłady zabaw wspomagających utrzymanie koncentracji uwagi

Prowadzący

mgr Maria Dudek – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie . Z zawodu nauczyciel , pedagog specjalny, socjoterapeuta, z zamiłowania i powołania terapeuta SI i diagnosta spektrum autyzmu. Ukończyła studia z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki, FASD, TUS. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest pracownikiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabierzowie oraz pracownikiem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

wykład/ warsztaty

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Dziecko z deficytem uwagi w przedszkolu i w szkole

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników