Dziecko z FAS w przedszkolu i w szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, rodzice zastępczy, adopcyjni i biologiczni.

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FASD w przedszkolu i szkole
  • Poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka
  • Poszukiwanie wspólnych rozwiązań w praktyce pedagogiczno-psychologicznej i społecznej
  • Koordynacji zadań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Treści

  • Diagnoza FAS ( cechy dziecka z zespołem FAS)
  • Rola nauczyciela w procesie diagnostycznym
  • Techniki i metody pracy z dzieckiem z FAS.

Prowadzący

mgr Maria Dudek – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie . Z zawodu nauczyciel , pedagog specjalny, socjoterapeuta, z zamiłowania i powołania terapeuta SI i diagnosta spektrum autyzmu. Ukończyła studia z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki, FASD, TUS. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest pracownikiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabierzowie oraz pracownikiem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Wykład

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Dziecko z FAS w przedszkolu i w szkole

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników