Etyka

360 godz. – 120 godz. praktyk

Czy szukasz studiów podyplomowych z zakresu etyki?

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, nasze zajęcia są skierowane właśnie do Ciebie. Studiując u nas zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje do nauczania etyki w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych.

Dlaczego warto?

Dlaczego studia podyplomowe z zakresu etyka są wśród naszych słuchaczy tak popularne?

 • Na studiach zdobędziesz szerokie kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne
 • Na zajęciach poznasz zależności między poszczególnymi teoriami etycznymi, przyswoisz wiedzę przedmiotową niezbędną do wykonywania pracy nauczyciela
 • Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu
 • Nasi wykładowcy zapewniają najwyższe standardy pozwalające nabyć umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania
 • Nasze zajęcia poprzez łączenie tradycyjnych i innowacyjnych metod poszerzają kwalifikacje zawodowe oraz wzbogacają warsztat nauczycielski

 

Kwalifikacje po studiach podyplomowych Etyka w KIRE.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z etyki. Studia gwarantują rzetelne przygotowanie do nauczania etyki w szkole, umożliwiają nabycie umiejętności metodycznych oraz wspomagają proces dydaktyczny i wychowawczy. Uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy uczniom z etyki podczas zajęć szkolnych. Ponadto ukończenie studiów podyplomowych z etyki przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu Etyki zdobytą w trakcie studiów.

Etyka – program studiów w Krakowie

 • Wprowadzenie do etyki
 • Historia etyki
 • Teorie etyczne
 • Wybrane problemy etyczne
 • Wybrane systemy etyczne
 • Piękno a dobro – relacje etyki z estetyką
 • Etyka środowiskowa
 • Etyki zawodowe
 • Etyka społeczna i polityczna
 • Etyka a nauka i technika
 • Bioetyka
 • Metodyka nauczania etyki

Rekrutacja na studia podyplomowe Etyka w Krakowie

Studia podyplomowe z zakresu Etyki adresowane są do osób:

 • posiadających wykształcenie wyższe
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz obrona pracy dyplomowej.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • 1 zdjęcie formatu 35×45 mm spełniające wymogi fotografii do dowodu osobistego
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom

Regulamin organizacji studiów

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 3950 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3750 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3550 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1250 zł + 1250 zł + 1250 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 375 zł)

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Etyka

Nauka etyki, czyli filozofii moralności, obejmuje zagadnienia związane z dobrem i złem moralnym, w Polsce jest więc coraz częściej wybierana przez uczniów na rzecz lekcji religii. Nic dziwnego, że osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi decydują się na studia podyplomowe z etyki. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji pomoże Wam uzyskać odpowiednie uprawnienia – sprawdźcie szczegóły programu poniżej.

Studia podyplomowe z etyki

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej i prowadzenia zajęć z etyki w szkole to doskonały sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowej pedagogów. Obecnie można zauważyć rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli etyki, zatem z pewnością warto rozważyć studia podyplomowe. Kierunek ten stworzyliśmy z myślą o pedagogach chcących zyskać dodatkowe uprawnienia. Podczas kursu jako słuchacze poznacie historię etyki oraz wybrane problemy związane z nauką. Oprócz dziedzin etyki takich jak etyka środowiskowa, społeczna czy polityczna, uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują także wiedzę merytoryczną o metodach nauczania etyki.

Etyka dla nauczycieli

Absolwenci Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji mogą prowadzić lekcje etyki w szkołach. Podczas zajęć nauczyciele niosą pomoc w rozwoju uczniów, a także przedstawiają im zasady moralne obowiązujące w społeczeństwie. Dzięki temu dzieci oraz młodzież zyskują przygotowanie do dorosłego życia zgodnie z przyjętymi normami.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Etyka

Zajęcia online

całość
3950 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników