Kreatywna godzina wychowawcza

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół. Pedagodzy i psychologowie oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Wzrost poczucia własnej wartości u uczniów
  • Budowanie przekonania, że ich działania są wartościowe zarówno dla nich samych jak i innych
  • Stymulowanie pozytywnych wzorców
  • Mocne i słabe strony jako źródło poznania samego siebie

Treści

  • Karta wzorców jako źródło do poznania uczniów
  • Mapa talentów źródłem inspiracji do działania
  • Mocne i słabe strony – analiza na podstawie kwestionariusza indywidualnych predyspozycji. Prowadzenie kreatywnej dyskusji
  • Koło rozwoju i wartości, czyli przyjrzenie się własnemu „Ja”
  • Esej pod kątem ucznia – widzenie przez niego świata

Prowadzący

mgr Judyta Kryska – nauczyciel, lektor języka polskiego, Projektant Kariery Careerdesign, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Prowadzi szkolenia z obszaru komunikacji interpersonalnej, glottodydaktyki oraz pedagogiki

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Wykład/ warsztaty

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Kreatywna godzina wychowawcza

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników