KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU TELC – JĘZYK POLSKI

8 godzin dydaktycznych

Adresat

Zainteresowani zdobyciem szczegółowej wiedzy dotyczącej organizacji i przebiegu egzaminu TELC, a także zapoznania się z przykładowym arkuszem egzaminacyjnym oraz konsultacją z egzaminatorem.

Prowadzący

Certyfikowani egzaminatorzy TELC.

 

Korzyści

Możliwość zdobycia pełnej wiedzy dotyczącej egzaminów TELC oraz bezpośrednich konsultacji z egzaminatorami.

Warunkiem organizacji kursu jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

TELC Certyfikaty językowe - KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU TELC – JĘZYK POLSKI

Zajęcia online

całość
400 zł

Opinie uczestników