Media społecznościowe: jak wpływają na psychikę

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Pracownicy oświaty, rodzice, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologicznych mechanizmów wzmacniania zaangażowania użytkowników.

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Poznanie mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych przez projektantów do zwiększania aktywnego użytkowania mediów społecznościowych oraz gier komputerowych
  • zrozumienie, jak dalekosiężne są konsekwencje nadużywania aplikacji
  • nauczenie się, jak uniknąć negatywnych konsekwencji nadużywania mediów społecznościowych oraz gier komputerowych
  • zrozumienie jak zbudować zrównoważoną relację ze światem cyfrowym
  • zdobycie umiejętność lepszego zarządzania swoim czasem oraz uwagą

Treści

  • Konsekwencje nadużywania mediów społecznościowych;
  • katalog mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych do wzmocnienia zaangażowania;
  • ekonomia uwagi jako praprzyczyna drapieżnych aplikacji;
  • praktyczne rekomendacje dla bardziej zrównoważonej relacji z mediami społecznościowymi.

Prowadzący

dr Kinga Kowalczyk-Purol – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia. Wieloletni dydaktyk na uczelniach wyższych. Tworzenie i rozwijanie szkoleń z zakresu etyki behawioralnej, ekonomii behawioralnej oraz perswazji i krytycznego myślenia jest konsekwencją entuzjazmu i pasji do zagadnień plasujących się na styku biznesu i filozofii, które wydają się być – przynajmniej na pierwszy rzut oka – próbą połączenia ognia z wodą.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Interaktywny wykład online

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Media społecznościowe: jak wpływają na psychikę

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00 19-03-2024

Opinie uczestników