Myślenie krytyczne: jak bronić się przed manipulacjami

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, uczniowie, menedżerowie, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologicznych mechanizmów wzmacniania zaangażowania użytkowników

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik szkolenia rozwinie umiejętności niezbędne do identyfikowania błędów w wypowiedziach oraz nabędzie umiejętność rozpoznawania różnych zabiegów perswazyjnych i prób indoktrynacji. Zostanie wzmocniony krytycyzm w analizowaniu opinii oraz argumentów. Słuchacz zdobędzie także kompetencje niezbędne do identyfikowania błędów w rozumowaniach. Będzie lepiej przygotowany do obrony przed próbami indoktrynacji oraz nauczy się rozpoznawać różnego typu zabiegi perswazyjne.

 

Treści

Konsekwencje nadużywania mediów społecznościowych, niedoskonałe narzędzia poznawcze człowieka, perswazja i manipulacja: machinacje językowe, omówienie najważniejszych narzędzi retorycznych

Prowadzący

dr Kinga Kowalczyk-Purol – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia. Wieloletni dydaktyk na uczelniach wyższych. Tworzenie i rozwijanie szkoleń z zakresu etyki behawioralnej, ekonomii behawioralnej oraz perswazji i krytycznego myślenia jest konsekwencją entuzjazmu i pasji do zagadnień plasujących się na styku biznesu i filozofii, które wydają się być – przynajmniej na pierwszy rzut oka – próbą połączenia ognia z wodą.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Interaktywny wykład online

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Myślenie krytyczne: jak bronić się przed manipulacjami

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00 04-06-2024

Opinie uczestników