Od offline do online czyli jak przejść z kodowania na papierze i dywanie do działania w przestrzeni wirtualnej

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik zapozna się nauką programowania wykorzystując podstawowe umiejętności z zakresu kodowania, orientacji przestrzennej, pracy z robotami oraz AI.

 

Treści

  • Zapoznanie z aktywnościami dotyczącymi nauki programowania wykorzystującymi podstawowe umiejętności z zakresu kodowania, orientacji przestrzennej, pracy z robotami oraz AI
  • Ćwiczeniach praktyczne dotyczące realizacji nauki programowania poprzez aktywności wykonywane offline m.in. gry planszowe, praca
    na macie do kodowania itp. a odniesienie i wskazanie ich odpowiedników w wirtualnej przestrzeni
  • Udzielenie wskazówek dotyczących planowania zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz treści związanych z programowaniem.

Prowadzący

mgr Teresa Smoleń – prowadzi szkolenia dotyczące kodowania i programowania na wczesnym etapie edukacyjnym. Trener  w programie „Zaprogramuj przyszłość” Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Od offline do online czyli jak przejść z kodowania na papierze i dywanie do działania w przestrzeni wirtualnej

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników