Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele szkolnictwa specjalnego, nauczyciele pracujący w szkołach integracyjnych, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik pozna zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, będzie potrafił zastosować wybrane metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Treści

  • Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
    w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia (poziom rozwoju intelektualnego, poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania społecznego ucznia)
  • Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymlub znacznym
  • Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – przykładowe narzędzia diagnostyczne dla ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną
  • Planowanie pracy – opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego o wyznaczniki procesu edukacyjnego – ramowy plan nauczania, podstawa programowa o realizacja zajęć edukacyjnych – wybrane metody nauczania, ocenianie ucznia o zajęcia wspierające rozwój ucznia – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne
  • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu
  • Współpraca z rodzicami ucznia

Prowadzący

mgr Anna Przetocka – oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Prezentacja, warsztaty z wykorzystaniem metod aktywnych, przykłady dobrych praktyk – ćwiczenia.

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Zajęcia online

całość
199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników