Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie szkół i placówek oświatowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Pogłębienie wiedzy na temat realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych; uczestnicy zapoznają się ze zmianami w regulacjach prawnych wprowadzonych od 1 września 2017 r. W szkoleniu uwzględniono najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania nauczyciela oraz zadania dyrektora. Dodatkowo wskazano uniwersalne metody dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

Treści

Podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
● Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole, placówce
● Indywidualne potrzeby rozwojowe, indywidualne potrzeby edukacyjne i indywidualne możliwości
psychofizyczne
● Zadania dyrektora przedszkola, szkoły i placówki w zakresie organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
● Zadania dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
● Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy – dostosowanie wymagań edukacyjnych
● Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kwalifikacje do prowadzenia wybranych form
● Dokumentowanie działań związanych z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Prowadzący

mgr Lucyna Malczyk – oligofrenopedagog, studia podyplomowe – zagrożenia edukacyjne, I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie oligofrenopedagogiki, studium przedmiotowo – metodyczne w zakresie pedagogiki specjalnej, kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna, kurs – diagnoza dyskalkulii. Lider zmian MEN – „Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; doświadczony nauczyciel i wicedyrektor; ekspert MEN ds. awansu zawodowego.

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Forma

Szkolenie online

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników