Poprawa koncentracji u dzieci z ADHD

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, osoby zainteresowane tematem

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Poznanie objawów , klasyfikacji , rokowań ADHD
  • Zapoznanie się z metodami pracy w klasie z dzieckiem z ADHD
  • Tworzenie zasad pracy i konsekwencji z nich wynikających
  • Opracowywanie procedur postępowania z dzieckiem i pedagogizacja rodziców

Treści

Podstawowe wiadomości na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej dzieci. Poznanie historii, przyczyn, objawów i przebiegu ADHD, klasyfikacji diagnostycznych DSM-V i ICD-11, podtypów ADHD wg DSM-V. Omówienie jak zmienia się obraz ADHD wraz z wiekiem. Problemy, które mogą wiązać się z ADHD. Specyficzne trudności szkolne dziecka z ADHD, niebezpieczeństwo etykiety diagnostycznej. Modyfikacja środowiska klasowego, szkolonego i rodzinnego dziecka. Strategie nauczania, metody ułatwiające radzenie sobie z nadmierną ruchliwością, impulsywnością i problemami z koncentracją uwagi. Uczenie planowania i realizacji zadań. Zasady skutecznego wydawania poleceń i zadawania pracy domowej. Zadania dla zespołu uczącego dziecko (wychowawcy, innych nauczycieli, pedagoga, psychologa: Znaczenie norm, zasad i konsekwencji w życiu dziecka i jego rodziny. Teoria i praktyka wprowadzania zasad. Tworzenie zasad zachowania w klasie, na przerwie, podczas wycieczki. Rodzaje konsekwencji i ich znaczenie w systemie pracy z dzieckiem trudny (konsekwencje zamiast kar).

Prowadzący

mgr Anna Przetocka – Oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Forma

Szkolenie prowadzone metodą wykładu wzbogacone pokazem multimedialny, Aktywizacja uczestników poprzez włączanie ich przez prowadzącego w dyskusję, omawianie indywidualnych przypadków przedstawionych przez słuchaczy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Poprawa koncentracji u dzieci z ADHD

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników