Specyficzne trudności w nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Wszystkie osoby zainteresowane tematem

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • umiejętność rozpoznania objawów dysleksji,
  • umiejętność wstępnego diagnozowania dziecka z dysleksją,
  • znajomość metod i form pracy z dyslektykiem,
  • znajomość przepisów regulujących prawa uczniów z dysleksją

Treści

  • Dysleksja rozwojowa a inne przyczyny niepowodzeń szkolnych;
  • Wdrażanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole;
  • Współpraca nauczyciela z rodzicami;
  • Ewaluacja wdrożonej pomocy.

Prowadzący

mgr Maria Dudek – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie . Z zawodu nauczyciel , pedagog specjalny, socjoterapeuta, z zamiłowania i powołania terapeuta SI i diagnosta spektrum autyzmu. Ukończyła studia z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki, FASD, TUS. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest pracownikiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabierzowie oraz pracownikiem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Wykład online

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Specyficzne trudności w nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników