Storytelling w edukacji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, wychowawcy, rodzice, opiekunowie oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Uczestnik będzie wiedział czym jest język wizualny i jak wpływa na proces uczenia się
 • Wykorzysta wiedzę o teorii podwójnego kodowania wykorzystując ją do własnych celów
 • Pozna podstawowe zasady storytellingu – tworzenia opowieści
 • Będzie potrafił stworzyć własną opowieść i przedstawić ją w atrakcyjny sposób
 • Zdobędzie umiejętność tworzenia relacji ze słuchaczem poprzez opowieść
 • Odkryje twórcze możliwości w kreatywnej pracy zespołowej – praca projektowa
 • Będzie umiał czerpać radość ze wspólnej zabawy i kreatywnie działać w zespole praz zachęcić do tego swoich podopiecznych

Treści

 • Aktywne metody uczenia – czym są i jak je stosować – tworzymy sytuacje edukacyjną
 • Sztuka opowiadania – czytanie obrazu
 • Karty intuicyjne – szukamy opowieści – gdzie ją znaleźć i czym jest
 • Visual Literacy – Język wizualny – Percepcja
 • Teoria podwójnego kodowania w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Rozwojowe elementy pracy z opowieścią
 • Żywy przekaz – żywy odbiór: drama w budowaniu opowieści
 • Storytelling – rodzaje, zastosowanie, schemat tworzenia story
 • Tworzymy opowieść słowno – obrazową

Prowadzący

mgr Joanna Lasoń – pedagog, socjoterapeutka, trenerka twórczego myślenia i szybkiego czytania, terapeutka kinezjologii edukacyjnej, terapeuta EEG – biofeedback, ambasadorka The Butterfly Universe Project w Polsce. Pasjonatka zagadnień związanych z pracą mózgu i zwiększaniem efektywności uczenia się. Od wielu lat prowadzi różnego rodzaju stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym dla nauczycieli z zakresu neurodydaktyki. Warsztaty rozwijające możliwości mózgu, pamięci, w tym mnemotechniki, przyspieszające tempo czytania, kreatywnego rozwiązywania problemów, poprawiające jakość uczenia się. Realizowała szkolenia dla młodzieży i dorosłych w ramach programów i projektów m.in. „Dołącz do najlepszych” , Letnia Szkoła Młodych Talentów, Diament, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Warsztaty indywidualne i zespołowe, ćwiczenia, metoda sytuacyjna (case study).

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Storytelling w edukacji

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników