rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkolnictwa specjalnego, nauczyciele pracujący w szkołach integracyjnych, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik pozna zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, będzie potrafił zastosować wybrane metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Treści


 • Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 • Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia (poziom rozwoju intelektualnego, poziom rozwoju

 • poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania społecznego ucznia)

 • Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymlub znacznym

 • Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przykładowe narzędzia diagnostyczne dla ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną

 • Planowanie pracy – opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego o wyznaczniki procesu edukacyjnego - ramowy plan nauczania, podstawa programowa o realizacja zajęć edukacyjnych – wybrane metody nauczania, ocenianie ucznia o zajęcia wspierające rozwój ucznia – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne

 • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu

 • Współpraca z rodzicami ucznia

Prowadzący

Specjalista edukacji wczesnoszkolnej, wykładowca, instruktorka tańca, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć tanecznych, własnej szkoły tańca, przygotowywania par do udziału w turniejach tańca, autorka i współautorka wielu artykułów naukowych oraz autorskich programów m.in. z zakresu edukacji artystycznej, twórczej ekspresji, pedagogiki zabawy, funkcjonowania ośrodków socjoterapeutycznych dla niepełnosprawnych za granicą, nauczyciel dyplomowany.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Prezentacja, warsztaty z wykorzystaniem metod aktywnych, przykłady dobrych praktyk - ćwiczenia.

Miejsce realizacji zajęć

Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: