Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik wie, z jakimi specyficznymi trudnościami w nauce uczniów może się spotkać w swojej pracy, potrafi zaplanować pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wymiarze indywidualnym/klasowym/szkolnym, pozna metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Treści

  • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa
  • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej klasie
  • Formułowanie wymagań i ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na przykładzie uczniów z dysleksją, dysgrafią
    i dysortografią, uczniów poniżej normy intelektualnej, uczniów
    z niepełnosprawnością intelektualną)
  • Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Prowadzący

mgr Anna Przetocka – oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Forma

Wykład, warsztaty.

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenia - Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole

Zajęcia online

całość
199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników