Informatyka

555 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 7

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe z informatyki adresowane są do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie.

Cel

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Informatyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się środkami informatycznymi, zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu informatyki.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu Informatyka w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich we wszystkich typach szkół.

Studia podyplomowe z informatyki – program

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe
 • Podstawy algorytmiki i programowania
 • Metodyka nauczania informatyki w klasach I-III
 • Metodyka nauczania informatyki w klasach IV-VIII
 • Metodyka nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej
 • Architektura komputera klasy PC
 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
 • Elementy grafiki komputerowej
 • Techniki tworzenia stron internetowych
 • Systemy operacyjne
 • Bazy danych
 • Praktyka

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z informatyki i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • 1 zdjęcie formatu 35×45 mm spełniające wymogi fotografii do dowodu osobistego
 • potwierdzenie posiadania przygotowanie pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 5000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1600 zł + 1600 zł + 1600 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 480 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Studia podyplomowe z informatyki – dlaczego warto?

 • Laboratoria komputerowe prowadzone w małych grupach
 • Poznawanie nowych form dydaktycznych i metod pracy, m.in.: WebQuesty, Flipped Classroom, e-learning i blended-learning
 • Zapoznanie z nowymi formami komunikacji (uczeń – nauczyciel) umożliwiającymi realizację podstawy programowej przez nauczyciela
 • Wykorzystanie specjalistycznych pomocy dydaktycznych, m.in.: Lego WeDo 2.0, mat edukacyjnych, m botów, mobilnego sprzętu i oprogramowania (tablety, smartphony, platforma e-learningowa Moodle, rozwiązania googlowe w chmurze, systemy operacyjne: Windows, Linux, MacOS)
 • Ćwiczenia laboratoryjne z programowania robotów Lego Mindstorms EV3, mikrokontrolerów jednoukładowych AVR, systemów opartych o platformę ARDUINO
 • Symulacje komputerowe układów elektronicznych
 • Projekty edukacyjne z zakresu podstaw robotyki i elektroniki – m.in.: Smart clothes (inteligentne ubrania – moda przyszłości)
 • Praktyczne zajęcia z zastosowaniem narzędzi App – Inventor
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych
 • Zindywidualizowany tok nauczania dostosowany do poziomu zaawansowania kompetencji uczestników

Informatyka

Dzisiaj dzieci od najmłodszych lat korzystają z komputerów i internetu. W szkole kilkulatki poznają sposób działania sprzętu komputerowego czy oprogramowania, a także ogrom możliwości, jakie oferuje środowisko informatyczne. Chcąc wprowadzić uczniów w ten świat w bezpieczny sposób, wielu pedagogów decyduje się na studia podyplomowe z informatyki. Właśnie taki program oferuje Wam Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły.

Technologie informatyczne a nauczanie informatyki w szkole

Mimo tego, że niemal każdy z nas codziennie posługuje się komputerem, wiedza i pasja nie wystarczają, aby prowadzić zajęcia z informatyki. Potrzebne jest odpowiednie przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej w zakresie IT. Nie musicie być jednak absolwentami studiów informatycznych – wystarczy tytuł licencjata lub magistra z pedagogiki. Specjalistyczne zagadnienia informatyczne poznacie w czasie studiów podyplomowych z naszymi wykładowcami. Obecne zapotrzebowanie na dobrych nauczycieli informatyki wynika z faktu, że dzieci mające kontakt z komputerami i smartfonami od najmłodszych lat, wymagają nieco innego podejścia niż 15 lat temu. Uczniowie nie muszą poznawać już sposobów na uruchomienie komputera czy korzystanie z wyszukiwarek internetowych.

Informatyka – podyplomowe studia dla nauczycieli

Nasze studia informatyczne dla nauczycieli to nie tylko teoretyczna wiedza i praktyczne ćwiczenia, ale również zapoznanie się z metodyką nauczania informatyki dzieciom czy młodzieży biegłej w posługiwaniu się komputerami. Jako absolwenci z powodzeniem zaplanujecie i poprowadzicie ciekawe lekcje w szkołach, które pokażą uczniom nieznane dotąd systemy informatyczne.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Informatyka

Zajęcia online

całość
5000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników