fbpx

Obsługa komputera – ECDL

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany European Computer Driving Licence, w tłumaczeniu „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy” (choć w Polsce zwykle używamy oficjalnej nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”). W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym wartość ECDL można śmiało porównać ze znaczeniem, jakie ma dziś prawo jazdy dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika: choć można bez niego przeżyć, to ze wszech miar lepiej je mieć. Dlatego w KIRE opracowaliśmy kursy „Obsługa komputera ECDL” przygotowujące do testów certyfikacyjnych: zapraszamy!

Kurs komputerowy ECDL, egzamin, certyfikat. Z czym to się je?

ECDL, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, to jednolity dla krajów Unii Europejskiej (poza UE funkcjonuje pod skrótem ICDL) formalny certyfikat, który potwierdza umiejętność obsługi komputera z zakresu konkretnych modułów realizowanych na egzaminie. Obecnie tych modułów jest ponad 20, z czego największą popularnością cieszą się trzy – ECDL Standard i ECDL Base (które zastąpiły certyfikat ECDL Core) oraz ECDL Profile, który umożliwia zorganizowanie własnej ścieżki certyfikacyjnej.

 • ECDL Base. Kursy z obsługi komputera ECDL Base przygotowujące do testu certyfikacyjnego w tym zakresie obejmują 4 podstawowe moduły. To podstawy pracy z komputerem (m.in. obsługa urządzeń), podstawy pracy w sieci (m.in. korzystanie z usług w sieciach informatycznych), przetwarzanie tekstów (praca z dokumentami) i arkusze kalkulacyjne (w tym wykorzystanie programów np. do opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych).
 • ECDL Standard. Egzamin ECDL Standard (i kurs do niego przygotowujący) składają się z 7 modułów. W skład obowiązkowych wchodzą podstawy technik informatycznych i pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci (przeglądanie stron internetowych oraz ich używanie), przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne. Rozszerzone kwalifikacje komputerowe nadają 3 dodatkowe (do wyboru) moduły, np. grafika menedżerska, web editing czy IT security.
 • ECDL Profile, tzw. Nowy ECDL. Egzamin obejmuje moduły wybrane przez samego zdającego, a dzięki temu tworzy indywidualną certyfikacyjną ścieżkę. Możemy połączyć moduły z grupy Base i Standard, w tym zaawansowane, np. użytkowanie baz danych i zarządzanie projektami, a do tego dodać egzaminy z grupy Expert i Advanced lub inne zaakceptowane przez Fundację ECDL testy. Informacje o wszystkich egzaminach znajdą się na jednym certyfikacie, który można regularnie aktualizować (nie trzeba zdawać wszystkich testów naraz).

Jak wspomnieliśmy, poza samymi egzaminami ECDL do systemu wprowadzono też testy zaakceptowane przez Fundację ECDL. W Polsce należą do nich m.in. e-Citizen dla osób z małą wiedzą informatyczną, które chcą zacząć wykorzystywać komputer i internet do praktycznych celów, np. robienia zakupów i załatwiania spraw urzędowych. Z kolei w drugą stronę, aby potwierdzić już specjalistyczną wiedzę i umiejętności, można zrealizować certyfikaty ECDL Advanced i Expert.

Przed przystąpieniem do egzaminów zachęcamy do wzięcia udziału w naszych kursach komputerowych ECDL – szkolenia pokrywają się jeden do jeden z modułami egzaminacyjnymi.

Jak przebiegają egzaminy ECDL? Test teoretyczny i praktyczny!

Certyfikaty ECDL działają na podobieństwo certyfikatów językowych – poświadczają znajomość teorii, ale i rzeczywiste kompetencje obsługi programów komputerowych. W zależności od realizowanego certyfikatu zwykle najpierw odbywa się teoretyczny egzamin sprawdzający ogólną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć technologii informacyjno-komunikacyjnej – teorię użytkowania i zastosowań komputerów.

Kolejno ubiegający się o certyfikat zdaje egzaminy praktyczne pokrywające się z modułami wybranymi bądź obowiązkowymi dla danego certyfikatu. Testy składają się z zadań związanych z obsługą konkretnych narzędzi i podlegają ocenie.

Wszystkie informacje organizacyjne odnośnie do egzaminów znajdują się w serwisie internetowym ECDL. Certyfikat ECDL wydany w Polsce jest ważny na całym świecie oraz bezterminowo.

Jakie korzyści daje ECDL – certyfikat, ale i same kursy z obsługi komputera?

Kursy z obsługi komputera przygotowujące do egzaminów ECDL, a kolejno uzyskanie certyfikatów ECDL, to nabycie, a następnie potwierdzenie umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym świecie w pracy zawodowej i życiu codziennym – ułatwiają znalezienie pracy w nowym obszarze czy też wymagającej nieco wyższych kwalifikacji. Międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych jak ECDL są honorowane, rozpoznawalne i cenione na całym świecie.

Kursy komputerowe ECDL i certyfikat – korzyści dla posiadacza:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie,
 • otrzymanie lepszych korzyści finansowych.

Kurs komputerowy ECDL a pracodawca, czyli korzyści dla firmy

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach.

Jeżeli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się już w samym ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca czy też jego partnerzy HR nie tracą czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. A przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że ta osoba nie będzie marnotrawić energii na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. 

Według opinii wielu kierowników działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają choć podstawowe kompetencje komputerowe potwierdzone certyfikatem ECDL, helpdesk informatyczny ma znacznie mniej pracy niż w innych organizacjach.

Główne korzyści z kursu ECDL oraz samego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla pracodawców to zatem m.in.:

 • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT. 

Zachęcamy do sprawdzenia naszych propozycji kursów ECDL i do kontaktu z KIRE – przedstawimy szczegółowo wszystkie kwestie organizacyjne i doradzimy w wyborze najkorzystniejszych modułów w stosunku do potrzeb czy planów na przyszłość.