rozwiń wszystkie

Adresat

Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz innych osób pełnoletnich posiadających co najmniej średnie wykształcenie.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kurs daje uprawnienia do ubiegania się o stanowisko kierownika wycieczek i imprez szkolnych. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie ukończenia kursu  do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i imprez szkolnych zgodnie z wymogami MEN. 

Prowadzący zajęcia

Kurs prowadzą doświadczeni wychowawcy i nauczyciele, którzy od wielu lat organizują wycieczki i imprezy szkolne. Podczas zajęć stawiamy w dużym stopniu na praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program


Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne niezbędne do organizowania wycieczek i imprez szkolnych. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników, doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 150 zł

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych

Edycja 37 przyszła 2018-01-27 - 2018-01-27

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: