fbpx
rozwiń wszystkie

Cel

Poznanie czym jest coaching i co stanowi jego istotę na tle innych metod wsparcia i rozwoju, jakie są najważniejsze rodzaje i odmiany coachingu oraz jakimi kompetencjami powinien dysponować coach. Zdobycie wiedzy czym są modele GROW, STORM, CLEAR oraz cykl Kolba i jak prowadzić coaching przy ich użyciu. Zdobycie umiejętności aktywnego słuchania i „coachingowego sposobu komunikowania się”, prowadzenia coachingu z wykorzystaniem wybranego modelu komunikowania się lub ich kombinacji, stosowania wybranych technik używanych w coachingu, m.in. „pytań skalujących”, „analizy pola sił”, „technik wizualizacyjnych”.

Absolwenci

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych coachingiem oraz do osób chcących pracować w charakterze coacha.

Pakiety

Praca podczas kursu może odbywać się na trzech poziomach:

I - Pakiet podstawowy (cena: 300 zł) - 25 godzin dydaktycznych

obejmuje pracę uczestnika na platformie e-learningowej. Uczestnik zapoznaje się m.in. z zagadnieniami takimi jak:

 • Czym jest coaching?
 • Kluczowe kompetencje coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowej
 • Wybrane narzędzia pracy coacha oraz rola zadań domowych
 • Kontrakt i zasady prowadzenia sesji
 • Organizacje coachingowe i etyka w pracy coacha

Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu podstawowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego.

II - Pakiet rozszerzony (cena: 500 zł) - 35 godzin dydaktycznych

polega dodatkowo na napisaniu pracy na temat zastosowania metody coachingowej w codziennej praktyce zawodowej oraz przeprowadzeniu sesji coachingowej i nagraniu (audio/video) lub sporządzeniu notatki z jej przebiegu.

Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu rozszerzonego uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu na poziomie rozszerzonym.

 

III - Pakiet zaawansowany (cena: 900 zł)

zakłada odbycie dwóch 60-minutowych konsultacji z profesjonalnym coachem z Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu za pośrednictwem komunikatora Skype.
Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu zaawansowanego uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu na poziomie zaawansowanym.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej KIRE (przejdź do kursu), do której uczestnik otrzyma dostęp po zakończeniu procesu rekrutacji, czyli:

 • wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 • opłaceniu kursu

Uczestnik sam decyduje o terminie i ilości realizowanego materiału. Ukończenie wybranego pakietu jest równoznaczne z opanowanie materiału z tego zakresu, wykonaniem ćwiczeń i testów wchodzących w jego skład.

Cena: 300 zł

E-LEARNING

CENA KURSU ZALEŻY OD WYBRANEGO PAKIETU

Przejdź do kursu na platformie Moodle. Dane dostępowe zostaną przesłane drogą elektroniczną po uiszczeniu płatności.

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

Cena kursu zależy od wybranego pakietu:

 • 300 zł - Pakiet podstawowy
 • 500 zł - Pakiet rozszerzony
 • 900 zł - Pakiet zaawansowany

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwa kursu

Sposób rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

 

Skontaktuj się z nami: