fbpx
rozwiń wszystkie
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Uczestnicy

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie Fizyczne" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne  w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.

Studia podyplomowe wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna - program

 • Aerobik i fitness – nowoczesne formy gimnastyki
 • Ćwiczenia korekcyjne (oddechu, mięśni, antygrawitacyjne)
 • Anatomia człowieka
 • Edukacja zdrowotna
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Historia kultury fizycznej
 • Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rytmika i taniec
 • Sporty różne
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka lekkiej atletyki
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego
 • Teoria rekreacji i turystyki
 • Teoria sportu
 • Wady postawy
 • Fizjologia wysiłku
 • Nordic Walking
 • Podstawy masażu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjnej
 • Seminarium dyplomowe

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Wychowanie Fizyczne, a także Gimnastyka Korekcyjna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej jest otrzymania świadectwa i obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • 1 zdjęcie formatu 35x45 mm spełniające wymogi fotografii do dowodu osobistego
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4200 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4000 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3800 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1400 zł + 1300 zł + 1300 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 400 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Regulamin organizacji studiów

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna - dlaczego warto?

 • Ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sportowego.
 • Możliwość realizacji praktyk pedagogicznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 • Tworzenie nowatorskich rozwiązań i konspektów lekcji w oparciu o różnorodne doświadczenie wykładowców
 • Zajęcia są przeprowadzane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych np. gimnastyka korekcyjna z udziałem pacjentów, zajęcia z turystyki i rekreacji realizowane w terenie.
 • Wycieczki do ośrodków turystycznych dające możliwość realizacji zajęć terenowych takich jak nordic walking, pływanie, podstawy masażu, aerobic i fitness.

Studia podyplomowe – Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne zapewniają nauczycielom kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i różnego typu zajęć sportowych w szkole i w innych ośrodkach edukacyjnych. Program studiów obejmuje mnóstwo praktyki na sali gimnastycznej i w terenie oraz w ośrodkach turystycznych, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych rzeczywistych. Całości dopełnia przygotowanie do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

Czego uczą nauczyciele wychowania fizycznego?

Nauczycieli WF-u łączy dość specyficzna misja, bo WF to nie tylko sport, piłka nożna, biegi czy zajęcia na siłowni, czyli rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, ale przede wszystkim zdrowie, kształtowanie prawidłowej budowy ciała i codziennych nawyków podopiecznych. Ukierunkowane i świadome wychowanie fizyczne, jakie dziś reprezentuje ten szkolny przedmiot, ukształtowało się w epoce odrodzenia, a w XIX w. pojawiły się niezależne systemy wychowania fizycznego, z których dziś czerpiemy – współcześnie nauczyciel WF-u uczy wielu dziedzin sportowych, w tym fitnessu, aerobiku czy nordic walkingu, i zaznajamia uczniów z turystyką i rekreacją. W szerszym stopniu zajmuje się też takimi zagadnieniami jak edukacja zdrowotna i ćwiczenia korekcyjne. Rozwojowi wychowania fizycznego sprzyja wiele instytucji, dlatego pojawia się także potrzeba poznania kwestii organizacji czy prowadzenia imprez sportowych. W wychowaniu fizycznym niezmiernie ważne są też wartości, współpraca i przyjaźń – a to wszystko daje nauczycielowi ogromne pole do samorealizacji i satysfakcji.

Cena: 4200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 90 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2024-02-24

REKRUTACJA TRWA

Edycja 9

200 zł opłata rekrutacyjna + 4000 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305 • 511 713 507

Opinie uczestników

Bardzo przydatne i fajne studia. Dużo ciekawych tematów, fajne zajęcia, czas pozytywnie zagospodarowany!
Super zajęcia , super prowadzący, bardzo ciekawe zajęcia!
Zajęcia prowadzone bardzo profesjonalnie, w bardzo miłej atmosferze
Bardzo pozytywne podejście
Świetny kontakt ze studentem, bardzo duży zasób wiedzy
Bardzo pozytywne podejście do studenta. Dobry kontakt.
Zajęcia były ciekawe, w miłej atmosferze, dawały dużo radości, ale również na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym
Prowadzący zajęcia bardzo kompetentni o wysokiej znajomości podejmowania tematów
Zajęcia prowadzone bardzo profesjonalnie
Zajęcia skierowane na praktyczne zastosowanie, a nie zanudzanie teorią
Super organizacja, komunikacja, wiedza

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1400 zł + 1300 zł + 1300 zł) lub miesięczne (10 x 400 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • WF - ed. 9

Skontaktuj się z nami: