fbpx
rozwiń wszystkie
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Uczestnicy

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie Fizyczne" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne  w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.

Program (czytaj więcej)

 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
 • Historia Kultury Fizycznej
 • Edukacja zdrowotna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rytmika i taniec
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka lekkiej atletyki
 • Teoria sportu
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Wady postawy
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria rekreacji i turystki
 • Sporty różne (unihokej, wspinaczka, nurkowanie, tenis)
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Aerobic i fitness-nowoczesne formy gimnastyki
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia wysiłku
 • Nordic Walking
 • Podstawy masażu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Gry i zabawy w gimnastyce
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Wychowanie Fizyczne, a także Gimnastyka Korekcyjna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Dlaczego warto

 • Ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sportowego.
 • Możliwość realizacji praktyk pedagogicznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 • Tworzenie nowatorskich rozwiązań i konspektów lekcji w oparciu o różnorodne doświadczenie wykładowców
 • Zajęcia są przeprowadzane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych np. gimnastyka korekcyjna z udziałem pacjentów, zajęcia z turystyki i rekreacji realizowane w terenie.
 • Wycieczki do ośrodków turystycznych dające możliwość realizacji zajęć terenowych takich jak nordic walking, pływanie, podstawy masażu, aerobic i fitness.
 

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 sem. - 354 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2021-10-23 - 2022-09-25

Opłaty:

 • płatność w 3 lub 9 ratach 0%
 • 200 zł zniżki przy jednorazowej wpłacie całości
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

200 zł opłata rekrutacyjna + 3400 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Wykładowcy oraz opiekun kierunku byli osobami bardzo uczynnymi i pomocnymi
Bardzo ciekawe zajęcia w placówkach!
Świetna organizacja, bardzo pomocna Kierownik studiów - Pani B. Gacek
Skrupulatny i bardzo dobrze zorganizowany Pan Marek oraz kierownik studiów. Ludzkie podejście, pełne zrozumienia!
Bardzo przydatne i fajne studia. Dużo ciekawych tematów, fajne zajęcia, czas pozytywnie zagospodarowany!
Super zajęcia , super prowadzący, bardzo ciekawe zajęcia!

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach bez dodatkowych kosztów
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z innymi promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • WF ed. 7

Skontaktuj się z nami: