rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów muzyka, plastyka.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
 • przygotowanie pedagogiczne

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów muzyka i plastyka w szkole.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. 

Program

Moduł kształcenia ogólnego:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły i placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela

Moduł kształcenia specjalistycznego:

 • Podstawy wiedzy o muzyce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 • Instrumenty szkolne
 • Podstawy dyrygowania
 • Metody i formy arteterapii (muzyka)
 • Metody i formy arteterapii (plastyka)
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
 • Emisja głosu w śpiewie
 • Praktyka w wymiarze 150 godzin

muzyka plastyka

Dlaczego warto

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i/lub muzyki poprzez liczne zajęcia warsztatowe.
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, poprzez zachęcanie do tworzenia własnych projektów edukacyjnych, wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk teatralnych i montaży słowno-muzycznych.
 • Poznanie poprzez obserwacje zajęć i aktywne uczestnictwo różnych koncepcji pedagogicznych.
 • Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, galeriach, parkach etnograficznych i filharmonii, w tym w Parku Etnograficznym w Nowym Sączu.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Prace uczestników 6 edycji (więcej w galerii)

 

 

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 390 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-06-15 - 2020-05-30

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Otrzymałam wiedzę do pomocy konkretnym uczniom i ich rodzicom, gdy inne sposoby i już prowadzone przez specjalistów terapie- zawiodły.
Bardzo pomocne są informacje dotyczące konkretnych osób oraz możliwość szybkiego i precyzyjnego uzyskania odpowiedzi na pytania.
Zajęcia prowadzone przez Pana doktora były niepowtarzalne, zaciekawiły omawianą tematyką i wręcz zmusiły do jej pogłębiania.
Dziękuję za otrzymane materiały do prowadzenia zajęć z muzyki!! Pozdrawiam!
Podobały mi się zajęcia praktyczne z plastyki! Dziękuję i pozdrawiam!
Polecam KIRE i w pełni przygotowanych na wysokim poziomie wykładowców.
Po prostu POEZJA!!!
Świetna sprawa. Brak mi słów Było bosko. Polecam każdemu.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: