23
marca
Bajkoterapia w codziennej pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnejIlość godzin: 5120 zł
24
marca
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkoleIlość godzin: 4120 zł
04
kwietnia
Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnejIlość godzin: 4120 zł
06
kwietnia
Nauczanie poprzez zabawę z wykorzystaniem gier edukacyjnych Ilość godzin: 5140 zł
07
kwietnia
Nauka programowania przez zabawę w środowisku ScratchIlość godzin: 20360 zł
07
kwietnia
Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacjaIlość godzin: 4120 zł
07
kwietnia
Cuda wianki, czyli pomysły na atrakcyjne zajęcia świetlicoweIlość godzin: 6150 zł
11
kwietnia
Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów Ilość godzin: 4120 zł
11
kwietnia
Praca z dziećmi z ADHD w szkole podstawowej Ilość godzin: 4120 zł
14
kwietnia
Zarządzanie konfliktem (mediacje, negocjacje)Ilość godzin: 4120 zł
14
kwietnia
Skuteczne techniki motywowania uczniów do naukiIlość godzin: 6150 zł
16
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
18
kwietnia
Dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnejIlość godzin: 5120 zł
18
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
20
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
21
kwietnia
Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy.Ilość godzin: 5120 zł
25
kwietnia
Rozwój emocjonalny małych dzieci- jak rozpoznać emocje u dzieci i jak na nie reagowaćIlość godzin: 4120 zł
08
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
09
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
10
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
12
maja
Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniówIlość godzin: 5120 zł
16
maja
Nauczanie języka angielskiego, wspieranie aplikacjami i zasobami internetowymiIlość godzin: 5120 zł
18
maja
Statut szkoły - tworzenie prawa wewnątrzszkolnego w świetle obowiązujących przepisówIlość godzin: 5120 zł
19
maja
Konflikty-jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupieIlość godzin: 5120 zł
06
czerwca
Trudne sytuacje - przyczyna wyczerpania czy szansa na rozwójIlość godzin: 5120 zł
08
czerwca
Bezpieczeństwo uczniów w szkole - odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Ilość godzin: 5120 zł
09
czerwca
Zabawmy się wesoło, czyli pedagogika zabawy w pracy z dziećmi - przegląd metody aktywizującychIlość godzin: 4120 zł
13
czerwca
Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera(ASD)Ilość godzin: 4120 zł