27
marca
Nauczanie języka obcego, wspieranie aplikacjami i zasobami internetowymiIlość godzin: 5110 zł
28
marca
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - porady ekspertaIlość godzin: 4100 zł
28
marca
Nauczyciel wobec gier uczniówIlość godzin: 4100 zł
29
marca
Wypalenie zawodoweIlość godzin: 4100 zł
29
marca
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4100 zł
29
marca
Biblioterapia w pracy wychowawcyIlość godzin: 4100 zł
30
marca
Metoda opowieści ruchowej-J.C.Thulin w procesie edukacyjnym małego dziecka Ilość godzin: 5110 zł
30
marca
Dostosowanie statutu do obowiązujących przepisówIlość godzin: 5110 zł
30
marca
Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem AspergeraIlość godzin: 4100 zł
30
marca
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4100 zł
31
marca
Dyrektor jako pracodawcaIlość godzin: 5110 zł
04
kwietnia
Po prostu Akademia KhanaIlość godzin: 15200 zł
04
kwietnia
Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnejIlość godzin: 4100 zł
04
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4100 zł
05
kwietnia
Dyrektor jako prawodawca - dostosowanie statutu do obowiazujacych przepisówIlość godzin: 5110 zł
06
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4100 zł
06
kwietnia
Praca z uczniem doświadczającym trudności w koncentracji uwagiIlość godzin: 4100 zł
08
kwietnia
I ty możesz stworzyć własny filmIlość godzin: 6140 zł
10
kwietnia
Rozwój emocjonalny małych dzieciIlość godzin: 4100 zł
10
kwietnia
Coaching ABCIlość godzin: 370 zł
11
kwietnia
Testy, quizy on-lineIlość godzin: 5110 zł
11
kwietnia
TIK dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczychIlość godzin: 10200 zł
11
kwietnia
Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnychIlość godzin: 4100 zł
11
kwietnia
Staut szkoły - dostosowanie do obowiązujących przepisówIlość godzin: 5110 zł
12
kwietnia
Negocjacje w pracy nauczycielaIlość godzin: 4100 zł
18
kwietnia
Sposoby motywowania uczniów do naukiIlość godzin: 4100 zł
19
kwietnia
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycielaIlość godzin: 4100 zł
19
kwietnia
Vademecum wychowawcyIlość godzin: 4100 zł
20
kwietnia
Dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierownie-motywacjaIlość godzin: 4100 zł
21
kwietnia
Pedagogika zabawy - zabawy taneczne w wychowaniu przedszkolnymIlość godzin: 5110 zł
22
kwietnia
Aktywne metody uczenia się, metody aktywizujące uczniów do pracy - MnemotechnikiIlość godzin: 4100 zł
24
kwietnia
Staut szkoły - dostosowanie do obowiązujących przepisówIlość godzin: 5110 zł
25
kwietnia
Awans zawodowy nauczyciela - porady ekspertaIlość godzin: 4100 zł
25
kwietnia
Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniówIlość godzin: 4100 zł
26
kwietnia
Zaprezentuj się w PREZIIlość godzin: 5110 zł
26
kwietnia
Praca metodą projektu - od pomysłu do realizacjiIlość godzin: 5110 zł
27
kwietnia
Choreoterapia w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnejIlość godzin: 5100 zł
27
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - porady ekspertaIlość godzin: 4100 zł
08
maja
Konflikty-jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupieIlość godzin: 4100 zł
09
maja
Budowanie pozytywnych relacji w związkach i poza nimiIlość godzin: 370 zł
10
maja
Jak uczyć, żeby nauczyćIlość godzin: 4100 zł
11
maja
Otwarte zasoby edukacyjne - learningappsIlość godzin: 4100 zł
11
maja
Prawo oświatowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanegoIlość godzin: 4100 zł
11
maja
Praca z dzieckiem z ADHDIlość godzin: 4100 zł
12
maja
Jak pomóc dziecku w adaptacji w przedszkoluIlość godzin: 4100 zł
15
maja
Elementy gimnastyki artystycznej w zabawach i zajęciach edukacji elementarnejIlość godzin: 5100 zł
15
maja
Jak rozwijać twórcze myślenie uczniówIlość godzin: 5110 zł
16
maja
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkoleIlość godzin: 4100 zł
17
maja
Specyfika pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Ilość godzin: 4100 zł
18
maja
Skuteczna komunikacja interpersonalnaIlość godzin: 3100 zł
19
maja
Muzykoterapia w procesie edukacji elementarnejIlość godzin: 5110 zł
22
maja
BajkoterapiaIlość godzin: 5110 zł
23
maja
Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - TerapeutycznychIlość godzin: 4100 zł
24
maja
Humor w relacjach nauczycielsko-uczniowskichIlość godzin: 4100 zł
25
maja
Odwrócona klasa - nowoczesna metoda nauczaniaIlość godzin: 4100 zł
29
maja
Jak zwiększyć motywację i przestać w końcu odkładać zadania na późniejIlość godzin: 370 zł
30
maja
Prawo oświatowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanegoIlość godzin: 4100 zł
31
maja
Diagnoza i wsparcie ucznia zdolnego.Ilość godzin: 4100 zł
01
czerwca
Podstawy działania umysłu i jak to wykorzystać w praktyceIlość godzin: 370 zł
05
czerwca
Praca metodą projektu - od pomysłu do realizacjiIlość godzin: 5110 zł
06
czerwca
Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnejIlość godzin: 4100 zł
07
czerwca
Wypalenie zawodoweIlość godzin: 4100 zł
08
czerwca
ABC savoir-vivreIlość godzin: 4100 zł
09
czerwca
Nauczanie języka obcego, wspieranie aplikacjami i zasobami internetowymiIlość godzin: 5110 zł
12
czerwca
Coaching w pracy wychowawczejIlość godzin: 4100 zł
13
czerwca
Negocjacje w pracy nauczycielaIlość godzin: 4100 zł