24
października
Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w szkoleIlość godzin: 6150 zł
26
października
Zastosowanie metody C. Orffa w codziennej pracy nauczycielaIlość godzin: 5135 zł
26
października
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkoleIlość godzin: 5120 zł
27
października
Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacjaIlość godzin: 5120 zł
29
października
Jak ustrzec się przed manipulacjami uczniowskimiIlość godzin: 5135 zł
29
października
Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczycielaIlość godzin: 5130 zł
30
października
Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczycielaIlość godzin: 5120 zł
30
października
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym I znacznymIlość godzin: 5120 zł
06
listopada
Lekcja wychowawcza nie musi być nudna - inspiracje na lekcję wychowawcząIlość godzin: 5120 zł
07
listopada
Inteligencja emocjonalna - jak pokonać niechciane emocjeIlość godzin: 5135 zł
07
listopada
Myślografia w praktyce szkolnejIlość godzin: 5135 zł
08
listopada
Kontrola przestrzegania prawa - obowiązek nadzoru pedagogicznegoIlość godzin: 5150 zł
08
listopada
Edukacja filmowa - praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej I dydaktycznejIlość godzin: 4120 zł
09
listopada
Wprowadzenie do arteterapiiIlość godzin: 4120 zł
09
listopada
Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkoluIlość godzin: 5135 zł
12
listopada
Maluj-śpiewaj-tańcz. Animator czasu wolnego dla dzieciIlość godzin: 6150 zł
13
listopada
Diagnoza i terapia niepłynności mowy w wieku wczesnoszkolnymIlość godzin: 5120 zł
13
listopada
Nauczanie języka obcego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymiIlość godzin: 5120 zł
14
listopada
Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej I wczesnoszkolnejIlość godzin: 5150 zł
15
listopada
Edukacyjne aspekty portali społecznościowych Facebook, Twitter, blogIlość godzin: 5135 zł
15
listopada
Rozwój komunikacji małego dziecka - co mówią dzieci zanim nauczą się mówićIlość godzin: 5120 zł
15
listopada
Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego w świetle obowiązujących przepisówIlość godzin: 5150 zł
17
listopada
Bajkoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnejIlość godzin: 5120 zł
17
listopada
Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne (w środowisku AppInventor)Ilość godzin: 12220 zł
20
listopada
Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktykiIlość godzin: 5135 zł
20
listopada
Jak umuzykalniać dzieci z niepełnosprawnością intelektualnąIlość godzin: 5120 zł
21
listopada
Dokumentowanie pracy nauczycielaIlość godzin: 5135 zł
21
listopada
Wystąpienia publiczne i emisja głosu w pracy nauczycielaIlość godzin: 5120 zł
22
listopada
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektoraIlość godzin: 5120 zł
22
listopada
Metody i formy sprzyjające rozwijaniu aktywności i kreatywności dzieckaIlość godzin: 5120 zł
23
listopada
Depresja dzieci i młodzieży - problem rodziny i szkołyIlość godzin: 5120 zł
23
listopada
Origami - metoda na sukces ucznia i nauczycielaIlość godzin: 5120 zł
24
listopada
Kompetencje cyfrowe nauczyciela - wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczejIlość godzin: 6150 zł
24
listopada
Making English lessons communicative, creative and fun for children and teenagersIlość godzin: 6150 zł
27
listopada
Tablety, smartfony i inne urządzenia multimedialne - aplikacje wspomagające pracę nauczycielaIlość godzin: 5135 zł
28
listopada
Mediator w szkole, klasie - skuteczne rozwiązywanie konfliktów uczniowskichIlość godzin: 5120 zł
29
listopada
Elementy gimnastyki artystycznej w zabawach i zajęciach w edukacji wczesnoszkolnejIlość godzin: 6135 zł
29
listopada
Jak wykorzystać mechanizmy gier komputerowych w edukacji - gamifikacjaIlość godzin: 8150 zł
30
listopada
Wielorakie Inteligencje Howarda Gardnera w praktyce przedszkolnej i szkolnejIlość godzin: 5120 zł
30
listopada
Zarządzanie sobą w czasieIlość godzin: 5120 zł
01
grudnia
Cyfrowe opowieści - komiks, animacje, film w realizacji zajęć edukacyjnychIlość godzin: 10180 zł
06
grudnia
Bajkowa tabliczka mnożeniaIlość godzin: 5135 zł
07
grudnia
Metoda projektu w internecie - tworzymy i wykorzystujemy webquestyIlość godzin: 8150 zł
08
grudnia
Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem technik arteterapeutycznychIlość godzin: 10195 zł
11
grudnia
Muzykoterapia - muzyka leczy!Ilość godzin: 5120 zł
12
grudnia
Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metody mediacji i negocjacjiIlość godzin: 12300 zł
13
grudnia
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu i szkoleIlość godzin: 5120 zł
13
grudnia
Jak radzić sobie z niską frekwencją uczniów w klasie, szkoleIlość godzin: 5120 zł
15
grudnia
Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniówIlość godzin: 5120 zł
19
grudnia
Metody pracy i techniki aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejIlość godzin: 5120 zł
20
grudnia
Projekty czytelnicze w szkoleIlość godzin: 10250 zł
04
stycznia
Asertywność w pracy nauczycielaIlość godzin: 5120 zł
09
stycznia
Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczycielaIlość godzin: 5120 zł
09
stycznia
Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Batti StraussIlość godzin: 5120 zł
10
stycznia
Przedszkolne i wczesnoszkolne nauczanie języków obcych - atrakcyjne i skuteczne metodyIlość godzin: 5150 zł
11
stycznia
Kontrola zarządcza w placówce oświatowejIlość godzin: 5120 zł
14
marca
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - zmiany w prawie oświatowymIlość godzin: 5150 zł
15
marca
Gamifikacja - projektowanie narzędzi edukacyjnych w obszarze nauczanych przedmiotówIlość godzin: 6120 zł
20
marca
Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznymIlość godzin: 6150 zł
22
marca
Koncepcja Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszymIlość godzin: 5120 zł
28
marca
Pompony jako środek dydaktyczny w rozwoju muzyczno-ruchowym dzieckaIlość godzin: 5120 zł