fbpx

point zniżka Zniżki na szkolenia dla posiadaczy kont - dowiedz się więcej.

point zniżka ONLINE - szkolenia realizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platform do pracy zdalnej.

point zniżka E-LEARNING - szkolenia realizowane w czasie dowolnym na platformie Moodle.

point zniżka STACJONARNIE - szkolenia realizowane w czasie rzeczywistym w sali dydaktycznej w Krakowie.

point zniżka Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045); inni uczestnicy - zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 622).

25
stycznia
Genialne nauczanie z aplikacją GeniallyIlość godzin: 5E-LEARNING150 zł
26
stycznia
Kompetencje cyfrowe nauczyciela - wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczejIlość godzin: 5E-LEARNING150 zł
27
stycznia
Narzędzia TIK do przygotowania wizualnych materiałów dydaktycznych Ilość godzin: 5E-LEARNING150 zł
28
stycznia
Odwróć lekcję - zaplanuj zdalną pracę z uczniamiIlość godzin: 5E-LEARNING150 zł
05
lutego
Inspiracje na ciekawe lekcje ekologiiIlość godzin: 5ONLINE150 zł
19
lutego
Quizy i escaperoomy z zastosowaniem Genially - elementy gamifikacjiIlość godzin: 5ONLINE150 zł
23
lutego
Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktykiIlość godzin: 5ONLINE150 zł
28
lutego
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z uczniamiIlość godzin: 5ONLINE150 zł
02
marca
Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkoluIlość godzin: 5ONLINE150 zł
04
marca
Motywacja do nauki - jak motywować uczniów do rozwojuIlość godzin: 5ONLINE150 zł
10
marca
Kodowanie i programowanie dla najmłodszychIlość godzin: 5ONLINE160 zł
12
marca
Filozofia domu i rodziny - kształtowanie postaw u uczniówIlość godzin: 4ONLINE150 zł
16
marca
Czy warto pracować OK, czyli o ocenianiu kształtującymIlość godzin: 4ONLINE150 zł
22
marca
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkoleIlość godzin: 5ONLINE150 zł
24
marca
Praca z dzieckiem ze złożonymi zaburzeniami komunikacji w oparciu o wspomagające i alternatywne metody komunikacjiIlość godzin: 4ONLINE150 zł
26
marca
Tworzenie quizów i gier dydaktycznychIlość godzin: 5ONLINE150 zł
02
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - porady ekspertaIlość godzin: 4ONLINE150 zł
06
kwietnia
Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznymIlość godzin: 5ONLINE150 zł
09
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4ONLINE150 zł
16
kwietnia
Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejIlość godzin: 5STACJONARNIE150 zł
21
kwietnia
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymIlość godzin: 5ONLINE150 zł
23
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4ONLINE150 zł
25
kwietnia
Odporność psychiczna nauczycielaIlość godzin: 5ONLINE150 zł
27
kwietnia
Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w szkoleIlość godzin: 4ONLINE150 zł
11
maja
Prawo oświatowe w pigułceIlość godzin: 5ONLINE150 zł