21
lutego
Budowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieżyIlość godzin: 4120 zł
23
lutego
Uzależnienie i współuzależnienie - alkohol i inne uzależniaczeIlość godzin: 4120 zł
25
lutego
Elementy terapii śmiechem - budowanie relacji z dzieckiemIlość godzin: 4PROMOCJA50 zł
26
lutego
Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnejIlość godzin: 5135 zł
26
lutego
Jak pracować z uczniem z ADHD w szkole podstawowejIlość godzin: 5135 zł
27
lutego
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu i szkoleIlość godzin: 5120 zł
05
marca
Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego w świetle obowiązujących przepisówIlość godzin: 5150 zł
06
marca
Współczesne metody wychowania patriotycznegoIlość godzin: 5120 zł
07
marca
Seminarium - Arkusz organizacyjny dla szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego dotyczący r. szk. 2019-2020Ilość godzin: 4120 zł
12
marca
Kontrola zarządcza w placówce oświatowejIlość godzin: 5120 zł
13
marca
Seminarium - Arkusz organizacyjny dla szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego dotyczący r. szk. 2019-2020Ilość godzin: 4120 zł
14
marca
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - zmiany w prawie oświatowymIlość godzin: 5150 zł
15
marca
Gamifikacja - projektowanie narzędzi edukacyjnych w obszarze nauczanych przedmiotówIlość godzin: 5120 zł
16
marca
Kompetencje cyfrowe nauczyciela - wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczejIlość godzin: 6150 zł
19
marca
Lekcja wychowawcza nie musi być nudna - inspiracje na lekcję wychowawcząIlość godzin: 5120 zł
20
marca
Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznymIlość godzin: 6150 zł
22
marca
Koncepcja Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszymIlość godzin: 5120 zł
26
marca
Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkoluIlość godzin: 5135 zł
27
marca
Odwróć lekcję!Ilość godzin: 5120 zł
28
marca
Pompony jako środek dydaktyczny w rozwoju muzyczno-ruchowym dzieckaIlość godzin: 5120 zł
28
marca
Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w szkoleIlość godzin: 5150 zł
02
kwietnia
Depresja dzieci i młodzieży - problem rodziny i szkołyIlość godzin: 5120 zł
03
kwietnia
Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Batti StraussIlość godzin: 5120 zł
04
kwietnia
Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktykiIlość godzin: 5135 zł
09
kwietnia
Nauczanie języka obcego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymiIlość godzin: 5120 zł
10
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 5135 zł
11
kwietnia
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 5135 zł
16
kwietnia
Prawo oświatowe - wiedza w pigułceIlość godzin: 4120 zł
25
kwietnia
Zarządzanie sobą w czasieIlość godzin: 5120 zł
06
maja
Sposób na tabliczkę mnożeniaIlość godzin: 4120 zł
07
maja
Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej I wczesnoszkolnejIlość godzin: 5150 zł
08
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 5135 zł
09
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 5135 zł
15
maja
Tablety, smartfony i inne urządzenia multimedialne - aplikacje wspomagające pracę nauczycielaIlość godzin: 5135 zł
18
maja
Cyfrowe opowieści - e-książka, komiks i film w realizacji zajęć edukacyjnychIlość godzin: 10180 zł
25
maja
Matematyka z GeoGebrąIlość godzin: 6150 zł
29
maja
Edukacja filmowa - praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznejIlość godzin: 4120 zł
05
czerwca
Kontrola przestrzegania prawa - obowiązek nadzoru pedagogicznegoIlość godzin: 5150 zł