16
grudnia
Zastosowanie Metody Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejIlość godzin: 6150 zł
20
grudnia
Zarządzanie konfliktem (mediacje, negocjacje)Ilość godzin: 4120 zł
03
stycznia
Nauczanie języka obcego, wspieranie aplikacjami i zasobami internetowymiIlość godzin: 5120 zł
12
stycznia
Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki SherbourneIlość godzin: 5140 zł
13
stycznia
Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniówIlość godzin: 5120 zł
19
stycznia
Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera(ASD)Ilość godzin: 4100 zł
20
stycznia
Nauka programowania przez zabawę w środowisku ScratchIlość godzin: 20360 zł
20
stycznia
Innowacje w szkoleIlość godzin: 4120 zł
20
stycznia
Konflikty-jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupieIlość godzin: 5120 zł
23
stycznia
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora Ilość godzin: 4120 zł
26
stycznia
Zastosowanie Metody Gimnastyki Twórczej C. Orffa w codziennej pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ilość godzin: 5120 zł
27
stycznia
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawaIlość godzin: 4120 zł
27
stycznia
Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)Ilość godzin: 6150 zł
27
stycznia
Diagnoza potrzeb zespołu wychowanków a praca wychowawcyIlość godzin: 5120 zł
31
stycznia
Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów Ilość godzin: 4120 zł
02
lutego
Jak pracować z zespołem klasowym o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnychIlość godzin: 4120 zł
03
lutego
Obowiązki dyrektora wobec nauczycieli i pracowników przekształcanej szkołyIlość godzin: 8150 zł
07
lutego
Trudne sytuacje przyczyna wyczerpania czy szansą na rozwójIlość godzin: 5120 zł
10
lutego
Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej - organizacja pracy szkoły od września 2017 rokuIlość godzin: 6120 zł
14
lutego
Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktykiIlość godzin: 5150 zł
14
lutego
Cuda wianki, czyli pomysły na atrakcyjne zajęcia świetlicoweIlość godzin: 6150 zł
15
lutego
Alternatywne formy terapii zajęciowej - przegląd i dostosowanie do potrzeb uczniaIlość godzin: 8150 zł
19
lutego
Plastyczne inspiracje - wykorzystanie technik plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej Ilość godzin: 8170 zł
19
lutego
Mnemotechniki i tajemnice pamięci pracy z uczniemIlość godzin: 4120 zł
22
lutego
Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Ilość godzin: 6150 zł
23
lutego
Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymIlość godzin: 6150 zł
02
marca
Metoda Opowieści RuchowejIlość godzin: 5120 zł
07
marca
Diagnoza zdolności ucznia - jak dostrzegać, wzmacniać i rozwijać mocne strony ucznia.Ilość godzin: 5120 zł
09
marca
Wspomaganie rozwoju mowy osób z zespołem DownaIlość godzin: 4120 zł
10
marca
Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki SherbourneIlość godzin: 5140 zł
16
marca
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora Ilość godzin: 4120 zł
17
marca
Jak uczyć, żeby nauczyć - metody aktywizujące i wskazówki w pisaniu scenariuszy lekcji Ilość godzin: 4120 zł
17
marca
Inspiracje na lekcję wychowawczą, ciekawa realizacja lekcjiIlość godzin: 4130 zł
20
marca
Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniówIlość godzin: 4120 zł
23
marca
Bajkoterapia w codziennej pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnejIlość godzin: 5120 zł
24
marca
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkoleIlość godzin: 4120 zł
04
kwietnia
Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnejIlość godzin: 4120 zł
06
kwietnia
Nauczanie poprzez zabawę z wykorzystaniem gier edukacyjnych Ilość godzin: 5140 zł
07
kwietnia
Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacjaIlość godzin: 4120 zł
07
kwietnia
Cuda wianki, czyli pomysły na atrakcyjne zajęcia świetlicoweIlość godzin: 4120 zł
11
kwietnia
Praca z dziećmi z ADHD w szkole podstawowej Ilość godzin: 4120 zł
13
kwietnia
Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów Ilość godzin: 4120 zł
14
kwietnia
Zarządzanie konfliktem (mediacje, negocjacje)Ilość godzin: 4120 zł
14
kwietnia
Skuteczne techniki motywowania uczniów do naukiIlość godzin: 6150 zł
18
kwietnia
Dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnejIlość godzin: 5120 zł
21
kwietnia
Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy.Ilość godzin: 5120 zł
25
kwietnia
Rozwój emocjonalny małych dzieci- jak rozpoznać emocje u dzieci i jak na nie reagowaćIlość godzin: 4120 zł
08
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
09
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
10
maja
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady ekspertaIlość godzin: 4120 zł
12
maja
Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniówIlość godzin: 5120 zł
16
maja
Nauczanie języka obcego, wspieranie aplikacjami i zasobami internetowymiIlość godzin: 5120 zł
18
maja
Statut szkoły - tworzenie prawa wewnątrzszkolnego w świetle obowiązujących przepisówIlość godzin: 5120 zł
19
maja
Konflikty-jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupieIlość godzin: 5120 zł
06
czerwca
Trudne sytuacje przyczyna wyczerpania czy szansą na rozwójIlość godzin: 15120 zł
08
czerwca
Bezpieczeństwo uczniów w szkole - odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Ilość godzin: 5120 zł
09
czerwca
Zabawmy się wesoło, czyli pedagogika zabawy w pracy z dziećmi - przegląd metody aktywizującychIlość godzin: 4120 zł
13
czerwca
Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera(ASD)Ilość godzin: 4120 zł