rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, studenci kierunków pedagogicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają podstawowe metody i techniki pamięciowe związane z twórczym wykorzystywaniem wyobraźni i świata skojarzeń w uczeniu się,
będą potrafili zastosować wybrane techniki twórczego myślenia we wspieraniu uczniów w osiąganiu kreatywności i elastyczności myślenia,
rozwiną swój potencjał zawodowy w zakresie nakierowywania określonych sposobów myślenia na twórcze tory.
 • uczestnicy poznają podstawowe metody i techniki pamięciowe związane z twórczym wykorzystywaniem wyobraźni i świata skojarzeń w uczeniu się,

 • <span style="font-family: times new roman, times; f

Treści


 • Ćwiczenia twórczego myślenia – skojarzenia, ćwiczenia aktywizujące obie półkule mózgowe,
  ćwiczenia koncentrujące uwagę

 • Zasady mnemotechniczne – myślenie obrazami

 • Techniki przekształceń

 • Łańcuchowa metoda zapamiętywania

 • Mnemotechniki ortograficzne

 • Myślenie twórcze: budowanie skojarzeń, praca z metaforą, mapa własnych talentów,
  myślenie przez analogie

 • Mnemotechniki – ćwiczenia: technika słów zastępczych, technika cyfrowo – kształtowa,
  mapy myśli, technika słowa – klucze

 • Wykorzystanie poznanych technik do zapamiętywania wybranych treści dydaktycznych

Prowadzący

Izabela Mias-Dudek absolwentka UJ, magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

Uczestniczka licznych form doskonalenia - m.in Dynamind Studium Technik Umysłowych -  licencja Samodzielnego Instruktora Kursów „Szybka nauka”.

Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu  metodyki zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Pasjonat wykorzystywania technik pamięciowych na lekcjach.Samodzielny trener prowadzący szkolenia dla rad pedagogicznych i dla instytucji wspomagania pracy szkoły - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne i ODN Koordynator sieci współpracy nauczycieli i moderator platform edukacyjnych.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Mini-wykład wprowadzający w tematykę szkolenia, ćwiczenia indywidualne i grupowe, warsztaty umiejętności, trening indywidualny.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: